09.07.23

Nõutud riigikogu esimehe asendamise korda, aseesimeeste poolt, ei eksisteeri - mille alusel see Kivimägi seal riigikogu ees siis taidleb?

Vastavalt Riigikogu töö- ja kodukorra seaduse (RKKTS) § 15 lg 1 (lause lõpp) peab Riigikogu esimees olema kehtestanud vastava korra mille alusel Riigikogu aseesimehed täidavad Riigikogu esimehe ülesandeid.
Kas selline kord ka tegelikult eksisteerib või etleb reformarist aseesimees, Kivimägi ilma, et tal oleks ka sellisest korrast tulenev õiguslik alus - seda tahtsin ma teada.

16.05.2023 teabenõudega (punktis 4) palusin Riigikogu kantseleil edastada vastavalt RKKTS § 15 lg 1 sätestatule Riigikogu esimehe poolt kehtestatud kord mille alusel Riigikogu aseesimees täidab Riigikogu esimehe ülesandeid.
17.05.2023 vastuskirjaga teatab Riigikogu kantselei, et sellist korda ei eksisteeri
(pole fikseeritud) ning aseesimehed täitvat esimehe ülesandeid lähtudes tavadest ja kokkulepetest.

Hallooo... või et nõutud korra asemel kokkulepped kuigi Riigikogu töö- ja kodukorra seaduse kohaselt tuli kehtestada kord. Millisel õiguslikul alusel siis riigikogu aseesimehed sellisel juhul riigikogu esimeest asendavad kui pole kehtestatud nõutud korda kuidas see peab toimuma?

Ei pea olema nutikas mõistmaks, et valetatakse ja tegelikult ka mingeid kokkuleppeid ja tavasid ei eksisteeri. 

18.05.2023 teabenõudega palun Riigikogu kantseleil edastada väidetavad kokkulepped mille alusel aseesimehed täidavad riigikogu esimehe ülesandeid.

Teabenõudele vastamise tähtaeg on 5 tööpäeva. Möödub rohkem kui kuu - vaikus!

27.06.2023 (siin ) tuletan Riigikogu kantseleile meelde, et teabenõude täitmise aeg on ammu möödunud. Palun edastades kas palutud kokkulepped ja tavad või nende puudumisel keelduda teabenõude täitmisest viidates keeldumise seaduslikule alusele.

29.06.2023 (siin ) oli Riigikogu kantselei sunnitud oma valetamist tunnistama teatades, et ei eksisteeri ka mingeid kokkuleppeid ega tavasid ja keeldus teabenõude täitmisest.

Minul on küll põhjendatud küsimus -
kui riigikogu esimehe poolt ei ole kehtestatud Riigikogu töö- ja kodukorra seaduses nõutud riigikogu esimehe asendamise korda, aseesimeeste poolt, siis millisel õiguslikul alusel reformar Kivimägi 
seal riigikogu ees üldse taidleb ja omavolitseb.

Kahju, et opositsioon ei mõistnud oma kaebustes sellisele olulisele rikkumisele ja puudusele tähelepanu juhtida.