20.06.15

Muudeti midagi muutmata


Audru vallavolikogu 11.06.2015 otsusega nr 31 otsustati muuta volikogu  varasemate otsuste  29.08.2013 nr 65 ja 04.09.2014 nr 49 preambulat, sõnastades need järgmiselt:
Lähtudes maareformi seaduse § 28 lõike 1 punktist 1 ja Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määrusest nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“

Tutvunud muudetavate otsustega 29.08.2013 nr 65  ja 04.09.2014 nr 49  ilmneb, et mõlema otsuse  preambulas oligi juba täpselt sama sõnastus:  

Kopeerin  29.08.2013 otsus nr 65 preambula  (siin ): 
Lähtudes maareformi seaduse paragrahvi 28 lõike 1 punktist 1 ja Vabariigi Valitsuse 02.juuni 2006.a. määrusest nr 133 “Maa munitsipaalomandisse andmise kord”,

Kopeerin 04.09.2014 otsus nr 49 preambula (  siin ):
Maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 1 ja Vabariigi Valitsuse 02. juuni 2006 määruse nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“

Ja mis siis preambulas muudeti ah!!! Vaata palju tahad - ei leia!  Ükski volikogu liige  ei viitsinud  mõnerealist otsust isegi läbi lugeda ega näinud, et otsuste preambulad olidki juba sellises sõnastuses. Ha.. ha... haaaa.  Kas ei mõista lugeda -  mõtlemisest siis ei räägigi. Aga lebotamise eest raha võtta - pole probleem.