Postitused

Kuvatud on kuupäeva juuni 20, 2015 postitused

Muudeti midagi muutmata

Audru vallavolikogu 11.06.2015 otsusega nr 31 otsustati muuta volikogu   varasemate otsuste   29.08.2013 nr 65 ja 04.09.2014 nr 49 preambulat, sõnastades need järgmiselt: Lähtudes maareformi seaduse § 28 lõike 1 punktist 1 ja Vabariigi Valitsuse 02.06.2006 määrusest nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“ Tutvunud muudetavate otsustega 29.08.2013 nr 65   ja 04.09.2014 nr 49   ilmneb, et mõlema otsuse   preambulas oligi juba täpselt sama sõnastus:    Kopeerin   29.08.2013 otsus nr 65 preambula   ( siin ):   Lähtudes maareformi seaduse paragrahvi 28 lõike 1 punktist 1 ja Vabariigi Valitsuse 02.juuni 2006.a. määrusest nr 133 “Maa munitsipaalomandisse andmise kord”, Kopeerin 04.09.2014 otsus nr 49 preambula (   siin ): Maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 1 ja Vabariigi Valitsuse 02. juuni 2006 määruse nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“ Ja mis siis preambulas muudeti ah!!! Vaata palju tahad - ei leia!   Ükski volikogu liige   ei viitsin