Postitused

Kuvatud on kuupäeva jaanuar 21, 2016 postitused

Audru vald optimeerib suurärastajate maamaksu, määrates nende äritegevuses kasutatavatele maadele üldmaa sihtotstarbe.

Loomupoolest on mulle alati meeldinud asju üle kontrollida  kõige enam siis kui need ei ole mitte nii nagu olema peaks. Oluline on, et asjad  mitte ainult ei näi vaid ka on ausad.  Jah, neilt  Valgerannas ärastatud maadelt tuleks suurärastajatel  ka teiste maaomanikega sarnaselt maamaksu maksta mis oleks märkimisväärne summa valla eelarvesse  aga ...... Miks peaks kui saab muud moodi. Milles on seisnenud Audru vallajuhtide  huvi, et suurärastajate äri eesmärgil kasutatavatele maadele  määrati õigusvastaselt   üldmaa   sihtotstarve.  Kas käsi peseb kätt, ühed mustad mõlemad?   Vabariigi Valitsuse 23.10 2008 määruse nr 155 “Katastriüksuste sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord” (edaspidi lihtsal Kord   siin   )  kohaselt   tuleb katastriüksusele  määrata sihtotstarve   lähtuvalt   sellest  milleks maad kasutatakse.   Kord § 5  toob ära ka sihtotstarvete liigid  ja avab kõigi sihtotstarvete mõisted. Ärimaa    on ärilisel eesmärgil kasutatav maa    millelt taotle