29.05.19

Armastuse skulptuur Valgerannas - vale ja pettuse sümbol. Järgneb

jätkan eelmist postitust


Märkasin, et Danske pangast on makstud MTÜ-le Audru Lastekaitse Ühing märkimisväärne summa 20760 euri ja seda MTÜ poolt esitatud kahe arve alusel.  
Tekkis huvi, mille eest MTÜ Audru Lastekaitse Ühing (juhatuse liige valla sotsiaalnõunik P.Tarre)  Audru vallale selliseid suuri arveid esitab. Palusin arved edastada, mida lõpuks ka tehti. 
Ja teine arve. Samuti koos haljastusega ja veel mingi omaosalus mille kohta linnavalitsus selgitusi ei andnud.  
  Ennäe, Audru vallavalitsus ostis  MTÜ Audru Lastekaitse Ühingu käest Valgeranda püstitatud Armastajate skultuuri  ja veel kenasti koos haljastusega.

Mida paganat! 
Audru vallavalitsus ja MTÜ Audru Lastekaitse Ühing reklaamisid ju meedias, et raha sai MTÜ Audru Lastekaitse Ühing skulptuuri püstitamiseks Leader programmist. 

Leader-teljest saadud toetuse abil rahastatud projekt tuleb tähistada Leader-logoga. 
Valgerannas Armastajate  skulptuuri juures asuval stendil on tõepoolest selline Leader logoga (sh Pärnu Lahe Partnerluskogu logo) tahvel.
Tegin pildi.Teabenõudega küsisin PRIA-lt ja Pärnu Lahe Partnerluskogult  kas nemad on teinud väljamakseid MTÜ  Audru Lastekaitse Ühingu projektile -"Armastajate skulptuur". Mõlemad eitavad  väljamaksete tegemist.

Lähen nüüd nende kahe arve juurde tagasi ja pärin  linnavalitsuselt: 
-miks  skulptuuri ostmiseks, hinnaga  20 760 eur (üle 5000 eur), ei korraldatud ettenähtud korras hanget? 
-miks ostetud skulptuuri ei võetud raamatupidamises arvele  põhivarana vaid summa 20760 euri, kanti hoopis rajatise korrashoiu kulukontole  551240(enne tuleks ikka rajatis  põhivarana arvele võtta ja siis alles saab selle korrashoiuks kulutusi teha). 

Linnavalitsus paljuski vastata ei mõistnud kuid väitis, et skulptuuri ei ostetud MTÜ-lt vaid nende kahe arve näol olevat tegemist hoopis toetuse maksmisega MTÜ-le.

Tere talv! 
Uskumatu, toetuse saamiseks esitab MTÜ vallavalitsusele arved ??!!! Arved esitatakse ikka siis kui on mingit kaupa või teenust müüdud. 

Toetuse saamiseks esitatakse taotlus ja sõlmitakse toetuse  eraldamise leping, toetuse kasutamise tingimuste kohta. 
Teen väljavõtte Pärnu linnavalitsuse vastuskirjast


Või et linnavalitsus ei tea miks Audru vallavalitsus  meedias valetas nagu saanuks MTÜ Audru Lasteklaitse Ühing Armastajate skulptuuri rajamiseks toetust Leader programmist  - eksvallavanem, abilinnapea Siim Suursild teab aga tema  käest ei küsitud. MIKS ?

Linnavalitsus tunnistab, et sellises suures summas toetuse andmine, lepingut sõlmimata, ei ole küll tavapärane kuid ei nõustu andma hinnangut Audru vallavalitsuse tegevusel ja Suursillalt selgitusi ei küsi. MIKS?  

Pada ei anna katla mustusele hinnangut. 


(NB MTÜ Audru Lastekaitse Ühing on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja.)

Arveid keerutati edasi. Ja mängu tuleb - KES? 
Kes muu ikka kui MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev (M. Sutt) kes sellisteks mängudeks justkui loodud. 

Ülla, ülla !!
MTÜ Audru Lastekaitse Ühingule müüs armastuse skulptuuri MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev kes esitab MTÜ Lastekaitse Ühingule arve. Vot siis, avalikkusele valetati, et  Armastajate  ausamba püstitamiseks saadi raha  Leader programmist, tegelikult püstitati see aga hoopis  valla eelarvest võetud rahadega.

Miks selline petmine,vassimine ja skeemitamine toimus. 

Selgitan lihtsalt ja lühidalt. 
Raha, Armastajate skulptuuri püstitamiseks, Leader programmist, MTÜ Audru Lastekaitse Ühing taotles - kuid ei saanud.

Et Armastajate skulptuuri avamine pidi  olema vallavanem Siim Suursilla ja IRL-i 2017 a valimiskampaania osa, ei saanud seda lihtsalt  kõrvale jätta. 

Seda, et MTÜ Lastekaitse Ühing Leaderist toetust ei saanud, otsustati avalikkuse eest varjata ja reklaamiti Armastuse skulptuuri püstitamist meedias jätkuvalt kui Leader programmist toetatud projekti. Petmiseks paigaldati  isegi Leader loguga tahvel. 

Siim Suursild otsustas raha eraldamise eelarvest omavoliliselt ja ainuisikuliselt aga seda varjata, sest sellise toetuse maksmiseks, eelarves raha ette nähtud ei olnud. 
Raha tuli võtta mõnelt teiselt eelarve realt kust see kohe välja ei paistaks. 

Just seepärast lasigi vald esitada MTÜ Audru Lastekaitse Ühingul need  totakad arved (ega sõlminud toetuse eraldamise lepingut) ja kandis arvete alusel makstud summa 20 760 euri rajatiste korrashoiu kulukontole (nagu oleks  MTÜ Audru lastekaitse Ühing korrastanud 20760 euro eest mingit valla objekti )

Üks osa pettustest ja skeemitamistest käiski Audru vallas läbi MTÜ-de ja MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev (asutajad vallaametnikud M.Sutt, P.Tarre) oli kui selleks loodud. Jõõpre kooli direktorina oli M. Sutt mõjutatav ega muidu peetud vallas üleval kahte põhikooli  mis asuvad teineteisest ainult mõne kilomeetri kaugusel ja mõlemad olid alatäidetud.

Seal ta nüüd seisab kui valede ja pettuste sümbol - kurb ja üksildane. Mul on kahju, ilus asi.


Pildiallkirja lisamine

Tohutu kirjavahetus mis toimus, kohutav hämamine, petmine, valetamine, vassimine, varjamine. Kõigi selle kajastamine võtaks päevi.  

Mul läheb süda pahaks. Tegelikult ka.