Postitused

Kuvatud on kuupäeva mai 29, 2018 postitused

Kas nii raske on mõista, et lähtuda tuleb kehtestatud kordadest?

Kujutis
07.05.2018 edastasin Pärnu linnavolikogule ( sh revisjonikomisjonile )  pöördumise kus osutasin, et Audru vallavalitsuse 23. märts 2017 korraldus nr 74 millega võõrandati  otsustuskorras ja 1 euroga Liu sadama kinnistu kaasomandi osad,  TÜ Liu Sadamale ( siin  ) ei ole kooskõlas Audru vallavara valitsemise korras   §  61 p 4 ja § 58 lg 5  toodud tingimustega (kord siin ) Korra  § 61 p 4  lubab vallavara võõrandada otsustuskorras ainult vallavara senisele kasutajal e (7a) kes on vallavara omal kulul parendanud  kuid TÜ Liu sadam ei olnud vallavara senine kasutaja  (  hoonestusõigus  oli seatud   hoopis MTÜ Liu Sadamaarenduse kasuks ) ja TÜ Liu Sadam ei olnud   valla kaasomandi osa omal kulul parendanud. Seega  ei olnud õiguslikku alust võõrandada Liu sadama kinnistu kaasomandi osa TÜ Liu Sadamale vaid tulnuks korraldada enampakkumine. Sama vallavara valitsemise kord § 58 lg 5 seab ka tingimused kuidas võõrandamise hind määrata tuleb  ( olenemata sellest kas võõrandamise hinna otsus