16.11.17

Loll jutt suhu tagasi!!!!

16.11.2017 Pärnu Postimehe artiklis "Audru valla ametnikud said 13. kuupalga" ajab Suursild ikka sellist pada, et häbi lugeda.
Audru liivakastis plädistades võis Suursild segast ja sogast  panna aga väärikas koht nõuab väärikat käitumist ja minimaalsetki seaduste tundmist või õigemini ausust . Kas kõik peale Suursilla on lollid ja  neile võib sellist jama ajada - osalesid ühinemiskoosolekutel, töötasid läbi dokumentatsiooni ja ühinemislepingut.
Selle töö tarvis moodustati ühinevate omavalitsuste volikogude poolt vastav komisjon kuhu kuulusid volikogude esimehed ja vallavanemad mitte vallaametnikud.
Koosolekud toimusid Pärnu linnas,  need on protokollitud  ja igaüks võib sealt lugeda Suursilla "tõde ja õigust".  Või peetakse silmas  spaade, restode külastamise koosolekuid kus rosoljet ja konjakit läbi töötati?
Ah et isegi koristaja ja haljastuse töötaja  tegelesid dokumentide ja ühinemislepingu  läbitöötamisega.
Häbi, häbi - häbitunne kadunud  - pikaajaline praktika!


Suursild vaikis aga sellest, et tegelikult ei olnud antud juhul üldse õigust lisatasu maksta kuna täidetud ei olnud   palgajuhendi punktis 7.4 kehtestatud   kohustuslik tingimus - puudus iga lisatasu saanud teenistuja vahetu juhi  ettepanek lisatasu maksmiseks  milles oleks fikseeritud  täpselt täiendav teenistusülesanne ja ajavahemik mille jooksul täiendavat ülesannet täideti
Kummaline, et ajakirjanik ei küsinud miks maksti lisatasu ilma nõutud vahetu juhi  ettepanekuta kus oleks fikseeritud  täpne lisaülesanne,  vaid rahuldus Suuresilla  naeruväärse  ja halenaljaka hämaga.


Ja muidugi ei olnud eelarvesse sellist lisatasu sisse kirjutatud ega saanudki olla, sest volikogu ei olnud lisatasu maksmist otsustanud ( pole seletuskirjas pole dokumenti) . Et aga  Audru valla eelarve on nagu ikka teadlikult õhku täis kirjutatud siis  pole probleemi,   saab hämada küll.

Ja veel

Volikogu poolt ametisse nimetatud vallavalitsuse liikmetele (Annus, Tarre, Kaljumäe)  ei olnud vallavanemal oma käskkirjaga üldse pädevust mingit lisatasu maksta selle sätestab KOKS ja ATS.

Tegelikult oleks see nüüd uue volikogu (revisjonikomisjoni)  rida, anda õiguslik  hinnang . Opositsioon võik teha aselinnapea Siim Suursillale vähemalt arupärimise aga.....

Siililegi selge, et mingeid lisaülesandeid ei täidetud  vaid kasutati ühinemisega seoses riigilt saadud raha lihtsalt vallaametnikele  täiendava tasu maksmiseks. Mul pole kahju  kui keegi saab rohkem kuid see peaks käima kuidagi ilma valede ja pettusteta.  Masendav - kõik teavad, et selline valetamine ja petmine käib aga keegi ei võta midagi ette. Volikogud ei kuule ega näe - muidugi ise tahaks ju ka. Riik kehtestab seadused kuid nende täitmist ei nõua.   No krt  miks sellist lollust vaja, et kõik selle hambutu riigi kallal näriks või.