04.10.17

Et kas nüüd rahastatakse IRL i varjatult juba kohaliku omavalitsuse eelarvest ?

Ma ei suuda uskuda, et Eesti on nii korrupeerunud. Kõik organid tegelevad ainult Savisaare ja Keskerakonna väidetavate kuritegudega Tallinnas. Kohalikes omavalitsustes möllab selline korruptsioon, et annab juba otsida mis korruptsioon ei ole.

Audru kohaliku omavalitsuse  võimuerakond (IRL)  on usaldust kuritarvitanud, täpsemalt  aastaid reeturlikult tegutsenud . Neile on usaldatud kohaliku vallarahva poolt teatud võim, me kõik eeldame, et selle võimuga ka käitutakse hästi, et keegi ei kraba seda enda taskusse aga  võimu on  rakendatud iseenda ja oma erakonna  huvides. Müüakse usaldust, mille vallakodanik on  andnud. Sama võimuerakonna (IRL) mõttetu ja mitte mõhkugi jagav volikogu on kössitanud aastaid nurgas ja küsinud vallavalitsuselt luba hingamiseks.

IRLi hinnangul tuleks erakondade ja teiste aktiivselt poliitikas osalevate organisatsioonide ja kodanikuühenduste rahastamise kontrollimisse kaasata riigikontroll. Oma pättide, sulide, ja  korruptantidega peaks IRL ise hakkama saama - aga ei taha ega oska. 

Erakondade rahastamise kontroll on oluline erakondade võrdsuse saavutamisel, mis on põhiseadusest tulenev printsiip. Poliitikas peavad valitsema ausa mängu reeglid. Rahastamise kontroll peab olema niivõrd tõhus, et kõik erakonnad neist ausa mängu reeglitest ka kinni peaksid. 

Kohalikel omavalitsustel on keelatud erakondi rahastada.  

Kas Audru võimuerakond IRL,  eesotsas vallavanem Siim  Suursilla ja volikogu esimehe Jaanus Põldmaaga, peavad sellest kinni. No kes julgeks kahelda - ärge tulge laimama.

Faktid:
Mõningad väljakirjutused Audru valla poolt edastatud Danske panga pangakontost seoses üritustel osalenud esinejatele tasu maksmisega valla eelarvest.

Pärnu Akordioniklubi MTÜ le jõulukontserdil esinemise eest 200 euri  (MK 22.12.2016)
Ivo Lill esinemine tänuõhtul 840 euri 09.02.2016  ( MK  603 Arve 3001-01(30.01.2016))
Koit Toomele - esinemine eakate jõulupeol  960 euri  ( 13.11.2016 arve 121 alusel)  
Margus Taburile Linnateatrist -   365.55 euri  04.01.2017 hariduskonverentsil esinemise eest

Ja nüüd tuleb mees metsast, keegi FIE Andris Avamere Türi vallast, esineb 04.02.2017 tänuõhtul Jõõpre rahvamajas kus antakse kätte auhinnad valla kultuuri-  ja sporditegijatele ja lööb kõk rekordid - talle makstakse selle eest 2460 euri mis kantakse mingil/teatud  põhjusel läbi summadena 1230 euri ja 1230 euri.

(vaata valla poolt edastatud konto väljavõtet)
Andris Avamere on Türi valla kultuuritöötaja  aga peamine -  kanditeerib IRL ridades  KOV valimistel.

Kas varjatud IRl rahastamine!!!????

(tantsugrupp Lancy sai samal õhtul esinemise eest ainult 500 euri, võrdle siis summasid palju maksti näiteks Koit Toomele  ja Margus Taburile (kuulsused)  võrreldes IRL s kanditeeriva tundmatu FIE Andris Avamerega)

siinAndris Avamere

Kultuuriedendaja
Kandidaadi number172

Mõtle enne kui valid, mõtle hoolega ja pärast ära hädalda.