Postitused

Kuvatud on kuupäeva juuli 30, 2012 postitused

Sotsiaalministeerium küsimusele ei vastanud.

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus annab võimaluse küsida valitsusasutustelt selgitusi   tema poolt väljatöötatud õigusaktide   ja   asutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide kohta.   27.06.2012 edastasin eraisikuna   Sotsiaalministeeriumile selgitustaotluse.  Selgitustaotlus   ( siin downloadi   ) seoses SHS § 42 lg 4 sättega.   Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse (MSVS) § 3 kohaselt annab valitsusasutus tasuta selgitusi tema poolt välja töötatud õigusaktide või nende eelnõude, asutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide ja asutuse pädevuse kohta. Sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lg 4 sätestab „  Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud vahendite ülejäägi korral võib valla- või linnavalitsus maksta abivajavatele isikutele toimetuleku soodustamiseks sotsiaaltoetusi või osutada sotsiaalteenuseid kohaliku omavalitsuse kehtestatud tingimustel ja korras.“ Mida on seaduseandja selle sätte all silmas pidanud? Kas kohalik omavalitsus võib soetada   toime