22.05.12

Audru vald plaanib hakata elektriautodega tasulist sotsiaaltransportteenust osutama.

9 mail anti Audru vallale üle 3 elektriautot.
Sotsiaalministeeriumi ja Audru valla vahel sõlmiti vara tasuta kasutamise leping, mis kehtib kuni 31.12.2015.
Valla kuludeks on kaskokindlustuse ja liikluskindlustuse lepingute sõlmimine ning auto kasutamise, hoolduse ja remondiga seotud kulud.
Valla kohustuseks on anda elektriauto sotsiaaltöötajatele, sotsiaalteenuste vahetuks osutamiseks nende klienditööga seotud tegevustes. Autode laadimissüsteemide väljaehitamise kulud kandis SA Kredex.
 Audru vallavolikogu menetlusse võeti kohe eelnõu „Sotsiaaltransportteenuse osutamise kord.“ ( siin eelnõu) mis näeb ette, et sotsiaaltransportteenuse osutamise eest tuleb abivajajal hakata maksma.

Rikkad ja ilusad panid pead tööle kuidas tasuta  saadud  elektriautod teenima panna ja ikka kõige abitumate pealt.
Ülistage oma praegust olekut aga ärge mõistke hukka seda, kes te olite eile, ega välistage seda, kelleks võiksite saada homme.
Isegi Peep Tarre käsutuses olevat  bussi hakatakse nüüd kasutama tasuliseks sotsiaaltransportteenuse osutamiseks. 
Millimallil läheb punane lamp põlema.
Tasuta lõunaid ei ole - nii arvasid volikogu liikmed. (Sotsiaalvaldkonna jaoks mõttetu sõnade mulin). See osa volikogu liikmetest on pikemalt mõtlemata nõus oma valijad pärisorjadeks müüma, peaasi, et omal hea.
Kui memmeke vajab haiglasse toimetamist siis sotsiaaltöötaja otsigu kõigepealt kodumaa avarustest või võõrsilt keegi, kes transpordi eest maksab. Lugu on seda tragikoomilisem, et selliseid abivajajaid on vallas tegelikult vähe, omaksed korraldavad tavaliselt transpordi ise.
Elektriautod saime tasuta, abivajajaid nendega tasuta aidata aga ei soovi.

Tuhnin natuke netis ja leian igavesti keerulise pealkirjaga määruse,  milles toodud elektriautode kasutamise tingimused.  
Üllatus, üllatus!
Sotsiaalministri määrus. „Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Mitsubishi Corporationi vahel sõlmitud neljandast kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord“ Vastu võetud 08.08.2011 nr 33) ( siin määrus).

Selles määruses § 7 punk 3 kirjas - toetuse saaja kohustub mitte kasutama toetust tulu teenimiseks.
Seega elektriautosid ei tohi hakata kasutama vallale tulu teenimiseks.
Ka nõunik Peep Tarre kasutuses olevat bussi (õigusvastaselt toimetuleku toetuse rahade eest soetatud) on õigus kasutada ainult tasuta sotsiaaltransportteenuste osutamiseks. Põhjendan, miks.

Sotsiaalhoolekandeseaduse § 2 p 3 sätestab sotsiaalteenuse mõiste,  
sotsiaalteenus on  – isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus .
Sotsiaalteenus (sh sotsiaaltransportteenus) on toetus ja  toetuse eest minule teadaolevalt raha ei saa küsida. Või on Audru vallas sõnal „toetus“  teistsugune tähendus.

Eelnõu läks teisele lugemisele, näis mis juhtuma hakkab.