Postitused

Kuvatud on kuupäeva detsember 21, 2010 postitused

Euroopa 5 rikkama valla hulgas

Hurraa ...... Audru vallavalitsus ostis/ärastas/sundvõõrandas vm eraettevõtte SW Energia!!! Audru Vallavalitsuse 13. oktoober 2010 korralduse nr 347 https://docs.google.com/leaf?id=0B2O3WIDSBFSdYmM1MmU0MWMtNTNmOC00ZDJhLWI1NjQtNTU1MjgxYjE0MGQ1&sort=name&layout=list&num=50 preambulis on seadusliku alusena viidatud KOKS § 30 lg 3 KOKS § 30 lg 3 sätestab ( https://www.riigiteataja.ee/akt/13312632 ) „ Valla- või linnavalitsus kehtestab oma korraldusega valla või linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad, arvestades seejuures haldusmenetluse seaduse § 5 lõikes 3 sätestatut “ Kas OÜ SW Energia on nüüd Audru valla asutus ? Kuidas sai OÜ SW Energiast Audru valla asutus? Kas vallavalitsus ostis eraettevõtte ära - oleme nüüd palju rikkamad, veel mõni kütusefirma Neste, Statoil ja hops, Euroopa 5 rikkama valla hulgas??? Halloo ........vallavalitsus, palju õnne !!!! Keegi võiks talendi võistlusele minna! Aga Viitamine sellele seadusesättele (KOKS § 30 lg 3) ei ole asjakohane