21.12.10

Euroopa 5 rikkama valla hulgas

Hurraa ...... Audru vallavalitsus ostis/ärastas/sundvõõrandas vm eraettevõtte SW Energia!!!

Audru Vallavalitsuse 13. oktoober 2010 korralduse nr 347 https://docs.google.com/leaf?id=0B2O3WIDSBFSdYmM1MmU0MWMtNTNmOC00ZDJhLWI1NjQtNTU1MjgxYjE0MGQ1&sort=name&layout=list&num=50
preambulis on seadusliku alusena viidatud KOKS § 30 lg 3

KOKS § 30 lg 3 sätestab (https://www.riigiteataja.ee/akt/13312632)

Valla- või linnavalitsus kehtestab oma korraldusega valla või linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad, arvestades seejuures haldusmenetluse seaduse § 5 lõikes 3 sätestatut

Kas OÜ SW Energia on nüüd Audru valla asutus? Kuidas sai OÜ SW Energiast Audru valla asutus?
Kas vallavalitsus ostis eraettevõtte ära - oleme nüüd palju rikkamad, veel mõni kütusefirma Neste, Statoil ja hops, Euroopa 5 rikkama valla hulgas???

Halloo ........vallavalitsus, palju õnne !!!!

Keegi võiks talendi võistlusele minna!

Aga
Viitamine sellele seadusesättele (KOKS § 30 lg 3) ei ole asjakohane!

Kas vallavalitsus parandab oma korralduse kus preambulis viide valele õiguslikule alusele KOKS § 30 lg 3 ja asendab selle asjakohasega, (KOKS §30 lg 1 p3) ootame vaatame?