Postitused

Kuvatud on kuupäeva aprill 1, 2015 postitused

Nõuded ametnike haridusele peab kehtestama volikogu.

Vallaametnike ametijuhendid tuleb avalikustada valla kodulehel. Ametijuhendites on toodud ka nõuded ametniku haridusele, töökogemusele ja oskustele. Avaliku teenistuse seadus § 14 lg 3 sätestab ( siin ), et kohaliku omavalitsuse ametnike haridusele , töökogemusele , teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded kehtestab    volikogu . Audru vallavolikogu ei ole kehtestanud  (ATS § 14 lg  3 ) nõudeid vallaametnike haridusele, oskustele ja töökogemusele -  nagu ikka. Kahel toolil istuv  Siim Suursild  muidugi vusserdas ise volikogu eest midagi kokku. Näiteks: Finantsjuhi (Ülle Kaljumäe ) ametijuhendist.   Kohustused 1. Valla eelarve ja lisaeelarve eelnõude koostamine. ... .... 3. Valla eelarve täitmise aruannete koostamine ja analüüsimine. ...  .... Nõuded kvalifikatsioonile ..... 6. Üldised teadmised avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve koostamise põhimõtetest Tule taevas appi! Finantsjuhilt nõutakse ainult  üldiseid teadmisi. Paneb üldiste teadmistega eel