01.04.15

Nõuded ametnike haridusele peab kehtestama volikogu.

Vallaametnike ametijuhendid tuleb avalikustada valla kodulehel. Ametijuhendites on toodud ka nõuded ametniku haridusele, töökogemusele ja oskustele.

Avaliku teenistuse seadus § 14 lg 3 sätestab (siin ), et kohaliku omavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded kehtestab  volikogu.

Audru vallavolikogu ei ole kehtestanud  (ATS § 14 lg  3 ) nõudeid vallaametnike haridusele, oskustele ja töökogemusele -  nagu ikka.

Kahel toolil istuv  Siim Suursild  muidugi vusserdas ise volikogu eest midagi kokku.

Näiteks:
Finantsjuhi (Ülle Kaljumäe ) ametijuhendist.
 Kohustused
1. Valla eelarve ja lisaeelarve eelnõude koostamine....
....

3. Valla eelarve täitmise aruannete koostamine ja analüüsimine....
 ....

Nõuded kvalifikatsioonile
.....
6. Üldised teadmised avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve koostamise põhimõtetest

Tule taevas appi! Finantsjuhilt nõutakse ainult  üldiseid teadmisi. Paneb üldiste teadmistega eelarve kokku ja teeb ka analüüsid.  Kellel peaks siis põhjalikumad teadmised eelarvest  olema - kalmistuvahil või. Üldised teadmised võib kahepäevasel kursusel omandada. Midagi tobedamat annab välja mõelda!  Ju seaduseandja eeldas, et mitu pead on ikka mitu pead kui pani  ametnike haridusele kehtestamise nõuded volikogule aga Siim peab ikka käppima mis pole tema asi.

Kõigi vallaametnike ametijuhendid on kodulehel avalikustatud kuid miks puudus sealt seniajani ainult sotsiaalnõunik Peep Tarrel ametijuhend? Küsi palju tahad ikka oli vastus - ei ole, on koostamisel ja nii aastaid  kuni Andmekaitse Inspektsiooni sekkumiseni.
Mida kardeti, miks sotsiaalnõuniku ametijuhendit ei avalikustatud?

Mõnel juhul on  nõuded ametniku  haridusele juba seadusega paika pandud ja sellisel juhul ei ole ka volikogul  "mängumaad".
Sotsiaalhoolekande seaduse  (siin )  § 2 punkt  11 sätestab, et sotsiaaltöötaja on vastava erialase ettevalmistusega kõrgharidusega isik. See ei ole soovituslik  vaid nõue -  erialane kõrgharidus. Samuti ei näe seadus ette võimalust "erialane kõrgharidus omandamisel" nagu see on võimalik mitmete muude ametite puhul.

Audru valla sotsiaalnõunikul (Peep Tarre) puudub nii erialane ettevalmistus kui ka  erialane  (sotsiaaltöö)  kõrgharidus  -  on põllumajanduslik kõrgharidus,  ökonomist- organisaator (vt kodulehel). Kui järgida seadust siis ei tohiks  ta töötada valla sotsiaalnõunikuna ja seda oli vaja avalikkuse eest varjata.

Andmekaitse Inspektsioon nõudis aga  sotsiaalnõuniku ametijuhendi avalikustamist kodulehel ja vallavanem Siim oli hädas - "tibu, tibu ära näita"  mäng lõppes.  18.03.2015  avalikustati valla kodulehel lõpuks ka  sotsiaalnõuniku ametijuhend.
(kopeerin ametijuhendist)
Sotsiaalnõunikul peavad olema järgmised omadused ja oskused:
7.1. kõrgharidus või selle omandamine, soovituslikult sotsiaaltööalane


Hallooo....kõrgharidus ei ole ei oskus ega omadus vaid kvalifikatsioon)
Seega Audru valla sotsiaalnõuniku haridus ei vasta sotsiaalhoolekande  seaduse § 2 lg 11 sätestatule ja tema ametijuhendis  toodu on  seadusega vastuolus.

Ei kahtle, et Audru valla sotsiaalnõunik P. Tarre saab oma tööga hakkama, või et millimallil midagi tema isiku vastu oleks - vastupidi kui agronoomid juhivad valda siis miks ei peaks ökonomist saama hakkama ainult sotsiaalvaldkonnaga.  Siimu (totud) juristid, kellele iga kuu ei millegi eest hunnik raha jagatakse pidanuks nõu andma mida ja kuidas sotsiaalnõuniku ametijuhendisse kirjutada.