17.01.18

Jätkan postitust "Pärnu linnas rikutakse Audru koolilaste seadusest tulenevaid õigusi"


Algus siin 

Kui ei viitsi uuesti lugeda siis meeldetuletuseks .
03.09.2017 edastasin Audru vallavalitsusele pöördumise. Teen väljavõtte oma kirja vastavast kohast


Seega vormistasin oma küsimuse selgelt ja arusaadavalt:" KAS SAMA KOOLI LAPS KASUTADES PEALE TUNDE OMA KOOLI SPORDISAALI JA VARUSTUST PEAB SELLEKS PILETI LUNASTAMA ( e raha maksma).

Siis veel vallavanem olnud Siim Suursild vastas selgelt ja üheselt : "SAALIDES VABATEGEVUSES ( PALLIMÄNGUD JM) OSALEMINE ON KÕIKIDEL ÕPILASTEL TASULINE".
(lisan väljavõtte vastuskirjast mille koostas Ene Täht ja allkirjastas Siim Suursild)


Täiendavatele selgitustele, millistel kaalutlustel selline Põhiseaduse ja Audru kooli põhimäärusega vastuolus olev otsus tehti - keeldus hr Siim Suursild vastamast.
08.12.2017 edastasin sellekohase avalduse Pärnu Linnavolikogule (seoses ühinemisega) ja koopia arvamuse saamiseks Pärnu Linnavolikogu revisjonikomisjonile. Ega ma arvanudki, et Siimu suur sõber, värske volikogu esimees hr Metsoja julgeks/ tahaks tunnistada Suursilla järjekordset soperdist millimallil alles värskelt meeles hr Metsoja ausad järelevalved maavanemana.

Ja nii ongi, Metsoja avaldusele vastanud ei ole. 
Küll aga vastas revisjonikomisjon.
Vastuskiri

Lp. Anne Seimar
20.detsembril 2017.a. Toimus Pärnu linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek, kus arutati teie pöördumist, mille saatsite 08.12.2017.
Ene Täht selgitas meile olukorda ja vastas meie küsimustele.

Jõudsime järeldusele, et Audru kooli õpilastele on kooli spordisaali, varustuse, staadioni ja sauna kasutamine väljaspool õppetöö aega täiesti tasuta. Seda küll ei ole kirjas Audru vallavalitsuse korralduses nr. 230 , aga on kirjas Audru kooli põhimääruses §19, lõige 7.
Soovitasime see tulevikus ära märkida ka Audru kooli vastavas korralduses, et ei toimuks kaksipidi arusaamist.
Lisaks tegi revisjonikomisjon Pärnu linnavalitsusele ettepaneku, et uues loodavas omavalitsuses ( Pärnu linn koos Audru, Paikuse ja Tõstamaa vallaga) võiks olla kõikide selle omavalitsuse koolide õpilastele selle omavalitsue territooriumil olevate koolide spordisaalide ja staadionite kasutamine olla tasuta, sõltumata sellest , millises selle omavalitsuse koolis nad õpivad.

30.12.2017
Heldur Paulson
Pärnu linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees

Jääme siis ootama millal parandus tehakse või see soperdis kehtetuks tunnistatakse

Aga ........
Miks kodustatud Ene Täht ja Siim Suursild valetasid kui kirjutasid : SAALIDES VABATEGEVUSES ( PALLIMÄNGUD JM) OSALEMINE ON KÕIKIDEL ÕPILASTEL TASULINE.
Kahjuks revisjonikomisjon neilt seda ei küsinud.

(Et siis see mis on kirjutatud, läheb täide: nad närivad valu pärast keelt, aga nad ei pööra ära oma valedest, silmakirjalikkusest (pisut muudetud piibel))