Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar 21, 2016 postitused

ERANDINA EKSLIKULT

Jätkan eelmist teemat  29  .10.2015 esitan juba jumal teab  mitmenda  selgitustaotluse ja ikka samade küsimustega, sest  vastuseid ei ole. Kui seniajani väideti, et I. Tart vapimärgipreemia  (8751kr) kajastati tulemiaruandel ametisse valitud või nimetatud ametniku lisatasuna  (6511 kr) seepärast, et selle määras volikogu ja raha olevat eraldatud reservfondist siis nüüd lisandus veel üks sõna „ erandina “ Vastuskirjaga 03.12.2015 nr 6-17/2566-3 teatatakse järgmist: Ivo Tarti preemia on kajastatud erandina kontol 500001, sest antud preemia oli määratud vallavolikogu poolt ja selle võis kanda vallavolikogu reale. Kuna summa suunati reservfondist , siis täiendati vallavolikogu eelarvet antud summa võrra . Tundub, et vastaja ei olnud päris adekvaatne no mingi terviserike sellise luulu kirjutajal on peale tulnud küll. Jäetakse ka selgitamata miks juhul kui oli tegemist vapimärgipreemiaga peeti sellest kinni kõik töötasumaksud.  Kummaline, et eelnevatel ja järgnevatel aastat