21.02.16

ERANDINA EKSLIKULT

Jätkan eelmist teemat 

29 .10.2015 esitan juba jumal teab  mitmenda  selgitustaotluse ja ikka samade küsimustega, sest  vastuseid ei ole.
Kui seniajani väideti, et I. Tart vapimärgipreemia  (8751kr) kajastati tulemiaruandel ametisse valitud või nimetatud ametniku lisatasuna  (6511 kr) seepärast, et selle määras volikogu ja raha olevat eraldatud reservfondist siis nüüd lisandus veel üks sõna „ erandina

Vastuskirjaga 03.12.2015 nr 6-17/2566-3 teatatakse järgmist: Ivo Tarti preemia on kajastatud erandina kontol 500001, sest antud preemia oli määratud vallavolikogu poolt ja selle võis kanda vallavolikogu reale. Kuna summa suunati reservfondist, siis täiendati vallavolikogu eelarvet antud summa võrra.

Tundub, et vastaja ei olnud päris adekvaatne no mingi terviserike sellise luulu kirjutajal on peale tulnud küll.

Jäetakse ka selgitamata miks juhul kui oli tegemist vapimärgipreemiaga peeti sellest kinni kõik töötasumaksud. Kummaline, et eelnevatel ja järgnevatel aastatel osati vapimärgipreemialt õigesti makse kinni pidada.  

05.12.2015 pöördumises teatan, et ei saanud valla kirjast aru.
Mina :  Kas väitsite, et juhul kui volikogu määrab vallakodanikule, (kellel ei ole vallaga mingit töösuhet) vapimärgipreemia kantakse see summa volikogu kuludesse ja kajastatakse tulemiaruande real 500001 valitud ja ametisse nimetatud ametnike lisatasuna.
Vastus: Ei, me väitsime, et see kanti erandina tulemiaruande realt 500001.

Mina:  Mis oli see erand, et kandsite ärimees Ivo Tarti vapimärgi preemia volikogu kuludesse ja kajastasite tulemiaruande reale 500001 kui ametisse valitud või nimetatud ametniku lisatasu.
Vastus:  Nagu kirjas 03.12.2015 nr 6-17/2566-3 vastatud, siis suunati vastav summa reservfondist ning kanti vallavolikogu reale.

Mina: Palun viidata õiguslikule alusele mis sellise kande lubas. 
Vastus: Raamatupidamislike kannete kajastamine ei ole õiguslikult detailselt reguleeritud. Kannete tegemisel lähtutakse raamatupidamise seaduses ja Eesti heas raamatupidamistavas kajastatud põhimõtetest.

Mina: Kahjuks jäi arusaamatuks ka vapimärgipreemia maksustamine.Miks peeti ärimees Ivo Tarti (kellel puudus töösuhe Audru vallaga) vapimärgipreemiast kinni kõik töötasumaksud. 
Vastus:  . Maksu- ja Tolliameti tõlgendus on, et vapimärgipreemiad maksustatakse lisaks tulumaksule ka sotsiaalmaksuga ning töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni maksega ning vastavaid maksu on Audru vald ka alati maksnud.  


Mindi lausa niikaugele, et isegi maksuameti peale ei häbenetud valetada. Maksuamet ei annaks kunagi  nii lolle tõlgendusi. Kas Siim tõesti arvas, et millimalli, kes on 10 aastat maksuametis töötanud, ei tea kuidas mida maksustatakse. Ka ei osanud vald viidata kus maksuamet sellise tõlgenduse oleks andnud ja miks tegelikult eelnevatel ja järgnevatel aastatel vapimärgipreemia õigesti maksustati.  
Toon maksuameti tegeliku tõlgenduse mis teeb Audru valla järjekordsele valele lõpu. 

Tere!
Jah, kui puudub töösuhe (nii töölepinguline kui ka võlaõiguslikulepinguline), siis ei kuulu ühekordne väljamakse (nn preemia), mis on tehtud füüsilisele isikule kohaliku omavalitsuse eelarvest maksustamisele sotsiaalmaksuga ning töötuskindlustus- ja kogumispensionimaksega. Selline väljamakse kuulub maksustamisele ainult tulumaksuga, maksumääraga 20% ning deklareeritakse maksudeklaratsiooni vormi TSD lisal 1 (väljamakse kood on 55) väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Lugupidamisega

Valentina Jurina
Maksu- ja Tolliamet
infotelefon: 8800812
e-post: jurisik@emta.ee


26.01.2015 läkitan uue selgitustaotluse. Soovin teada mis on see erandKuidas mõjutas asja see, et vapimärgipreemia määras volikogu (mis oligi volikogu pädevuses) ja et raha selleks olevat eraldatud reservfondist.  Kas Audru vallavalitsuse arvates tuleneb see raamatupidamisseadusest ja heast raamatupidamistavast.

Vastuskirjaga 03.02.2016 nr 6-17/2566-7 teatab vallavalitsus, et on juba vastused andnud ja rohkem ei selgita.

Kuid millimalli  pole neist  vallavalitsuse tarkades kirjadest lihtsalt tõde  ülesse leidnud siis esitan  05.02.2015 teabenõude ja palun vastavalt AVTS § 15 abi teabe leidmisel vallavalitsuse kirjadest, selleks palun teha kas väljavõtted või eristada muul moel valla kirjas vastavad kohad kus igale küsimusele on antud konkreetne vastus.

Nüüd on vallavalitsus hädas.
15.02. 2016 kirjaga   nr 6-17/2566-9 mis vormistatakse  mingil põhjusel 03.02.2015 kuupäevaga  hakatakse selgitusi andama  aga nüüd juba  hoopis teistsuguseid.   
Kirjas toodu kohaselt-
Audru vald ei olegi väitnud, et Ivo Tartile makstud vapimärgipreemia näidati  erandina tulemiaruande real (500001), vaid et see kajastati erandina sellel real (ekslikult).

Ha.. haa.. haa.. haaaa... või nüüd siis toodi sulgudes sõna ekslikult ja see ekslikult ongi see  erand.
Millimalli ei ole küll  eesti keele tundmises eriti  tugev aga  erandina ja ekslikult ei ole küll kindlasti samatähenduslikud.

Aasta aega vassiti, keerutati nüüd siis teatatakse, et vapimärgireemia kajastati tulemiaruande real valitud või  ametisse nimetatud  ametniku lisatasuna erandina ekslikult.

Selle kirjavahetuse käigus tuli välja veel mitmeid valesid - mõttetuid valesid mis asja kuidagi ei mõjuta. Valetatakse lihtsalt valetamise pärast, sest see on saanud harjumuseks. 


2 kommentaari:

Fotostuudio Tallinnas ütles ...

Väga huvitav blogi.

Anonüümne ütles ...

Kurat ma lugesin ka ja see raamatupidaja on teil ikka loll mis loll. Valetab nii magedalt nagu teised kõik oleks lollid