19.1.12

Volikogu istung 19. 01.2012
J. Põldmaa; Kas on kellegil proteste, ettepanekuid  päevakorra suhtes.
A. Seimar: On küll jah, päevakorrapunkt 9,  oleks vaja algdokumenti mida ma olen käinud küsimas sekretäri käest vist 10- 20 korda, viimane kord üleeile.
Palusin 2006 a vallavalitsuse korraldust, mida ei ole dokumendiregistris. Tahan algdokumenti, et vaadata kuidas seda struktuuri nüüd muudetakse. Üleeile ütles sekretär, et jah ma panen ta praegu kohe ülesse, seda ei ole siiamaani üleval.
Teen ettepaneku jätta see päevakorrapunkt välja kuna seda ei ole volikogu liikmed saanud läbi töötada.
Palun ettepanek panna hääletusele.

J. Põldmaa: Kes on selle poolt, et jätta päevakorrast välja päevakorrapunkt 9, palun käega märku anda.
Poolt on ainult A. Seimar ja I.Orissar
(nagu ikka, volikogu liikmetel ei ole oluline, et nad ei tea milline on algdokument, mida ja kuidas nad muudavad).

J. Põldmaa:Kes on vastu
Käed tõusevad kuid keegi neid kokku ei loe.
J. Põldmaa: Kes on erapooletu
Käsi ei tõuse
A. Seimar: Ma vaatasin mitmed siin ei hääletanudki, ma tahaksin pärast näha kuidas seda protokollis kajastatakse.

J. Põldmaa: Kes on vastu.
A. Seimar: Kas me hakkame uuesti hääletamisega pihta?
J. Põldmaa: Mida iganes, enam ei korda.

Jääme ootama kuidas Pr Aitaja seda protokollis kajastab. Tavaliselt on need kes hääletamise lihtsalt maha magasid või mingil muul põhjusel ei hääletanud, protokollis märgitud  "Poolt"

J.Põldmaa: Kas on veel ettepanekuid päevakorra suhtes, sellisel juhul panen hääletusele kes on selle poolt, et päevakord sellisena  kinnitada.
 (vastu kaks, erapooletuid ei ole)

J. Põldmaa: Kas on kellelgi esitada vallavalitsusele järelpärimisi, arupärimisi, avaldusi?

A. Seimar: Tahan teha avalduse ja rääkida vallavolikogu protokollidest millest on hästi palju räägitud aga.....
(Põldmaa segab vahele nagu alati )

J. Põldmaa: need ei ole sõnavõtud.
A. Seimar: Ma ei tahagi sõna võtta, tahan teha avalduse. Ma ei võta sõna vaid teen avalduse nagu meie töökord ette näeb.

J. Põldmaa: Tee kirjalikult
A. Seimar: Kus on kirjas, et avaldus tuleb kirjalikult esitada?
J. Põldmaa: Kus on kirjas, et ei pea kirjalikult esitama
A. Seimar: Mul on avaldus kirjalikult ka aga selle ma loen ikka ette.
J. Põldmaa: Andke siia
A. Seimar: Avalduse annan sulle ja ei loetagi ette või?
J.Põldmaa: Ei
A. Seimar: Kullakene, kas volikogu  ei peagi teadma mille kohta ma avalduse teen ?
J. Põldmaa: See läheb vallavalitsusele, suunan selle vallavalitsusele
(uskumatu mees, kes ei saa aru kus ta istub, volikogu või vallavalitsuse istungil. Avaldus mis esitatakse volikogu istungil on ikka volikogule, mitte vallavalitsusele (see ei ole arupärimine vallavalitsusele). Ma ei imesta kui mees läheb vallavalitsuse istungile ja  esineb seal avaldusega volikogule. Aeg on pudipõll eest ära võtta).

A. Seimar: Kui inimene teeb avalduse siis ta loeb avalduse ette
J. Põldmaa: ei ta esitab volikogule avalduse
A. Seimar: Avaldus esitatakse ikka suuliselt ja siis edastatakse kirjalikult.

Asi on korraldatud nii, et istungisaalis internetti kasutada saavad ainult valimisliit Audru volikogu liikmed, seepärast millimalli volikogu esimehele  töökorda tutvustada ei saanud - seda polnud lihtsalt käepärast.

Teen seda siin.
Volikogu esimees, Hr Põldmaa,  võtab nüüd kenasti Simmu palgatud juristi või mõne Jõõpre kooli 5b õpilase (targem kui 5b) appi mõisteid selgitama.

Kopeerin volikogu töökorrast
§ 6 lg 5 "Pärast päevakorra kinnitamist on volikogu liikmetel, komisjonidel ja fraktsioonidel õigus saada sõna arupärimiste ja avalduste esitamiseks.

Haloo, halloo... volikogu esimees, näed siis " saada sõna" avalduste esitamiseks (mitte avalduste edastamiseks)

ja  "saada sõna " arupärimiste esitamiseks ( mitte edastamiseks)

Jaanus poiss saab ju ikka aru mis asi on "sõna"  ja mis tähendab "esitamiseks",  ja et nõuet, avaldus kirjalikult esitada, ei olegi  töökorras -
vaba valik (aga protokollida tuleb)

Avalduse pikkus, sisu ei ole ka  töökorra kohaselt piiratud. Kriitilise avalduse puhul,  üle 4-5 lause naljalt öelda ei õnnestu, siis on  valimisliit "Audru" naksitrallid püsti (mõned erandid) ja inteligentsus, mida millimallil kuskilt võtta ei ole, vohab valimisliidul üle ääre. Milline raiskamine !

Sellise tilu- lilu peale volikogu aeg kulub. Jah, valik on minu kas muutuda samasuguseks, "lõuad kinni ja edasi teenida"  või........... Ma valiksin selle "või" ................ kui lubatakse.