Postitused

Kuvatud on kuupäeva jaanuar 17, 2016 postitused

Seadusega on sätestatud hulk maid millelt maamaksu ei tule maksta ..

Maamaks laekub 100 % valla eelarvesse. Maamaksu arvutab Maksu- ja Tolliamet talle  valla poolt esitatud andmete alusel.  Seda,kas vald esitab õiged või valed andmed keegi ei kontrolli ega saagi seda teha, sest kohalikud omavalitsused ei pea mingeid täiendavaid andmeid esitama.  Täiesti tume maa. M aksu- ja Tolliametil puudub igasugune võimalus kontrollida soovi korral nt riiklike registrite põhjal, kas esitatud andmed ja nende aluseks olevad arvutused on õiged. Riigikontroll tuvastas, et kõigis kohalikes omavalitsustes mida kontrolliti, esines maamaksu määramisel vigu, ja et paljud maksuvabastused on jäetud maaomanikele kohaldamata. Kohaliku omavalitsuse poolt esitatud ebaõiged andmed, maade kohta,toovad kaasa  maksumaksjate ebavõrdse kohtlemise. Vara maksustamisel on oluline, et suuremat maksu maksab see, kellel on rohkem vara.  Kontrolli tulemuste alusel on ka Keskkonnaministeerium järeldanud, et mitmed omavalitsused ei ole juba aastaid Maksu- ja Tolliametile edastanud