Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar 8, 2012 postitused

Audru vald rikub koolieelse lasteasutuse seadust tehes seaduset mittetulenevaid piiranguid laste lasteaeda võtmisel

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 kohaselt on valla- või linnavalitsusel kohustus luua kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on antud valla või linna haldusterritooriumil ning kelle vanemad seda soovivad, võimalus käia teeninduspiirkonna lasteasutuses. Audru vald ei täida talle seadusega pandud kohustust. Misk ta siis ei täida, kõik võimalused on olemas. Vallavanem   Suursild teatab, et Pärnu linnas pidi ka lasteaiakohtade puudus olema. Miks siis Audru peaks pingutama, ega see pole mõni "romantiline rannatee". Mis Pärnu linnas paremini kui Audrus, sellest ei räägita. Näiteks maamaksusoodustus pensionäridele. Audru võimuliit keeras kähku kraanid kinni kui kuulis, et pensionäre tuleb võrdselt kohelda ja soodustus anda kõigile võrdsetel alustel. Pärnu linnas saavad aga maamaksusoodustust kõik pensionärid võrdsetel alustel. 2010 oktoobris lubas Peep Tarre, et 2011 aasta aprilliks on remont tehtud ja ambulatooriumi teisel korr