08.02.12

Audru vald rikub koolieelse lasteasutuse seadust tehes seaduset mittetulenevaid piiranguid laste lasteaeda võtmisel

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 kohaselt on valla- või linnavalitsusel kohustus luua kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on antud valla või linna haldusterritooriumil ning kelle vanemad seda soovivad, võimalus käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.

Audru vald ei täida talle seadusega pandud kohustust.
Misk ta siis ei täida, kõik võimalused on olemas.
Vallavanem  Suursild teatab, et Pärnu linnas pidi ka lasteaiakohtade puudus olema.
Miks siis Audru peaks pingutama, ega see pole mõni "romantiline rannatee".

Mis Pärnu linnas paremini kui Audrus, sellest ei räägita. Näiteks maamaksusoodustus pensionäridele. Audru võimuliit keeras kähku kraanid kinni kui kuulis, et pensionäre tuleb võrdselt kohelda ja soodustus anda kõigile võrdsetel alustel. Pärnu linnas saavad aga maamaksusoodustust kõik pensionärid võrdsetel alustel.

2010 oktoobris lubas Peep Tarre, et 2011 aasta aprilliks on remont tehtud ja ambulatooriumi teisel korrusel töötavad 2 lasteaia rühma. Aasta möödas aga asjaga pole veel pihta hakatud - projekti tasemel. Muidugu ei lahendakse see probleemi kõigi laste jaoks aga abiks seegi.


Loe  veel kord selle artikli esimest lauset - seadus ütleb, et kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele  tuleb luua võimalus käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.

Audru lasteaeda ei võeta pooleteise aasta vanuseid lapsi vaid  alles alates 2 eluaastast. See on jäme seaduse rikkumine
Kes viitsiks jännata - pissita, potita, lutita ja kui palju pampersid - kulu missugune. Pole väkeseid pissikotte, pole probleeme.

Aga Audru lasteaia juhataja  Kuru ütles - „mis siiiiiis, seadus ei loe“.
Ei saagi lugeda kui  selle sõna tähendust ei tea - valimisliit "Audru" ju. Ega käetõstmine ........oh jah !

Veendu, et millimalli ei valeta ja vaata Audru valla lasteaedade põhimäärusi.

Audru lasteaia põhimäärus, Jekaterina Kuru piibel (kopeerin siin )  
§ 4. Lasteaia tegevuse eesmärk
(1) Audru Lasteaed (edaspidi lasteaed) on lastele vanuses 2 – 7 aastat hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav haridusasutus, mis toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist.

Suti Mati piibel,  Jõõpre lasteaia põhimäärus (kopeerin siin )
Struktuur
Lasteaia koosseisus on kaks lasteaia liitrühma: 2 – 5-aastased lapsed ja 5 – 7-aastased lapsed.

Aga 1,5 - 2 aastased lapsed, kelle emmed peavad tööle minema!?

Humanitaarnõunik Peep Tarre arvas, et 1,5 - 2 aastastel lastel ongi parem kodus olla ja nii olevat ette nähtud Audru valla lasteaedade põhimäärustes. (aga millises Audru valla määruses 1,5-2 aastase lapse emmele toetus ette nähtud on, nii nagu paljudes teistes valdades  -- ah, Tarre, Suursild?)

Tore tähelepanek hr Tarrel, aga laskem lapsevanematel ikka ise otsustad mis või kuidas neile parem - vallavalitsus  ja lasteaiad täitku seadust ja viigu oma põhimäärused koolieelse lasteasutuse seaduse § -ga 10 lg 1  kooskõlla.

No ja  Audru vallavolikogu revisjonikomisjon ...............Mercedes Merimaa ............halloo, halooo..........ei meil pole ühtki viga!!

Lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab küll vallavalitsus ja tal on pädevus reguleerida laste lasteasutusse võtmise ja väljaarvamisega seotud protseduurilisi asjaolusid, kuid kohalikul omavalitsusel  ei ole pädevust  täiendavaid lasteasutusse saamise tingimusi seada.

Sisulised tingimused on sätestanud seadus !
Kuna seadus ütleb,  alates pooleteisest eluaastast siis nii ka peab olema  ja .......aamen !!!!

Lisatingimuste seadmisega  lasteaedade põhimäärustesse on Audru kohalik omavalitsus väljunud seaduses antud volitusnormist ja Audru valla  lasteaedade põhimäärused tuleb viia seadusega kooskõlla. 

Haridus- ja teadusminister leidis oma sellekohases vastuses õiguskantslerile, et koolieelsete lasteasutuse kohtade tagamise küsimuse  üle teostab riiklikku järelevalvet maavanem.

Nüüd tuleb jälle maavanema etteaste - tööd ja leiba -  aga palun !
Nii ta on kui  võimul olev valimisliit ikka rohkel sõprade  kui vallarahva peale mõtleb.

3 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

minule öeldi ka, et alla 2 aasta lapsega ärgu tulgu jutule.Kuidas siis nii nüüd tuleb välja, et vald rikub seadust

Anonüümne ütles ...

No on s... pead, seadust ei tunne. Suurtõld arvab et vald on ta äriühing. Maavanemalt ei tasu õigust otsida, see kamp seal on eriline.
Kas kröbisevat tuleks panna vallavanema või maavanema taskusse.

Anonüümne ütles ...

Õigust pole meie riigis, tundub nii ka A.vallas. Jah. hr.maavanem ju ka samas parteis, milles meie valla juhid, nii et targemaks selle kirjaga küll ei saa!