Postitused

Kuvatud on kuupäeva jaanuar 31, 2014 postitused

Audru vallavalitsus pani pädevust ületades ja tagasiulatuvalt täiendavaid kohustusi Jõõpre lasteaias käivate laste vanematele

Koolieelse lasteasutuse seadus (KELS ) §27 lg 3 sätestab, et   muude kulude (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmine toimub   valla- või linna volikogu otsusel osaliselt vanemate poolt. Sama § 27 lg 4 sätestab, et   valla volikogu võib kehtestada nende kulude osaliseks katmiseks lastevanemate poolt   kaetava osa määra ( siin ) Loe ja veendu, et seaduseandja on pannud otsustamise kohustuse ja õiguse   volikogule mitte vallavalitsusele. Kui seadus ütleb volikogu siis ei saa seda teha mitte keegi muu kui volikogu ja   kohustust ei saa delegeerida edasi vallavalitsusele. Vaata aga vaata   Audru vallavalitsust - "kõrgekvaliteedilise" teenuse osutajat. 05. detsember 2013 andis Audru vallavalitsus (mitte volikogu ) korralduse     nr 520 „Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ ( siin ). Vaata ja imesta korraldusel punktis 3 kirjas, et korraldust   rakendata

Audru vallavolikogu seitsmeliikmelise komisjoni kaheksas liige

Kui eelmises postituses toodu oli lihtsalt koomiline  ja  see otseselt midagi ei mõjutanud siis Mercedes Merimaa saamine kultuurikomisjoni liikmeks on juba õigusaktidega vastuolus. Ei ole nii, et proua kangesti tahab mitmes volikogu komisjonis osaleda ja seda talle igaljuhul võimaldatakse. Komisjonides osalemine peaks ikka täitma mingit eesmärki mitte rahakotti. Isegi volikogu alaliste komisjonide moodustamine käib Jaanus Põldmaal üle jõu.   Audru vallavolikogu järgmine aps. 07.11.2013 otsustas  Audru vallavolikogu moodustada alatised komisjonid 7 liikmelised (otsus   siin ) K ultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimeheks valiti Kai Oraste ( siin ) aseesimeheks valiti Ado Kirsi ( siin ) veel kinnitati sellesse komisjoni  Marge Tuul, Merle Lillak,   Õie Killing, Kaie Seger, Anu Kurm ( siin ) Kui ma nüüd lugeda oskan siis  saan 7 k ultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni liiget  nii nagu volikogu otsusega lubatud.      Aga ...............   16.01.2013 otsuseg