31.1.14

Audru vallavalitsus pani pädevust ületades ja tagasiulatuvalt täiendavaid kohustusi Jõõpre lasteaias käivate laste vanematele

Koolieelse lasteasutuse seadus (KELS ) §27 lg 3 sätestab, et  muude kulude (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmine toimub  valla- või linnavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt. Sama § 27 lg 4 sätestab, et  vallavolikogu võib kehtestada nende kulude osaliseks katmiseks lastevanemate poolt  kaetava osa määra (siin )

Loe ja veendu, et seaduseandja on pannud otsustamise kohustuse ja õiguse  volikogule mitte vallavalitsusele. Kui seadus ütleb volikogu siis ei saa seda teha mitte keegi muu kui volikogu ja  kohustust ei saa delegeerida edasi vallavalitsusele.

Vaata aga vaata  Audru vallavalitsust - "kõrgekvaliteedilise" teenuse osutajat.

05. detsember 2013 andis Audru vallavalitsus (mitte volikogu) korralduse   nr 520
„Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määra
kehtestamine“(siin ). Vaata ja imesta korraldusel punktis 3 kirjas, et korraldust  rakendatakse tagasiulatuvalt 1 novembrist 2013. (tagasiulatuvalt ei saa panna ega suurendada ühtegi kohustust)

 Seega Audru vallavalitsus ületas oma pädevust andes välja haldusakti mille andmine kuulus volikogu pädevusse ja seejuures pani  sellega Jõõpre kooli lasteaias käivate laste vanematele õigusvastaselt  tagasiulatuvalt täiendavaid kohustusi ( suurendas tagasiulatuvalt lasteaia maksu)

Kui nüüd Jõõpre lasteaias käivate laste vanemad seisaksid pisutki oma õiguste eest, tuleks neil kirjutada vabas vormis avaldus rohkem tasutud raha tagasisaamiseks  või tasaarveldamiseks järgneva kuuga. Ei hakka vallavalitsus ise teile seda pakkuma - põhjendus, lapsevanemad ei ole soovinud.

 Tegin  taotluse järelevalve algatamiseks Audru vallavalitsuse 05.12.2013 korralduse nr 520 üle ka Pärnu maavanemale, jätkan seda postitust kui vastus saabunud.

 

 

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

... ja jälle oli vaja sõrmega veale osutada