19.05.18

Mitte ainult Liu, vaid ka Lindi sadama kaasomandi osad parseldati õigusvastaselt maha ja seda samuti 1 euroga !!!

Enne Pärnuga ühinemist tegi Audru vald  ikka puhta vuugi. Kõik mis andis sõpradele maha parseldada  see ka maha parseldati.

Mitte ainult skandaalse Liu sadama vaid ka Lindi sadam kinnistu kaasomandi osad, mis kuulusid Audru vallale, läksid sama teed 1 euroga, MTÜ Lindi Sadamaarendusele (juhatuse liige Margus Post)
Vallavalitsuse korraldus siin


Korraldus ei ole kooskõlas Audru vallavara valitsemise korra §-ga 61 p 4 mille kohaselt võib vallavara võõrandada otsustuskorras selle senisele kasutajale, kes on kasutanud seda enam kui seitse (7) aastat ning vara omal kulul parendanud.

Seega, otsustuskorras võõrandamiseks pidi olema täidetud kaks tingimust-peab olema senine kasutaja ja peab olema  omal kulul vara parendanud. 
MTÜ Lindi Sadamaarendus ei ole Audru valla kaasomandi osa, Lindi sadamast, omal kulul parendanud (nii vastati minu kirjale) Seega ei vastanud Lindi Sadamaarendus MTÜ ettenähtud  tingimustele ja vallavara võõrandamine otsustuskorras talle  oli õigusvastane.  

Müügihind 1 euro. (nii kallis, 10 senti olnuks parem)
Audru vallavara valitsemise kord § 58 lg 5 kohaselt müügihinna määramisel, võetakse alghinna määramisel aluseks eeldatav turuväärtus või eksperdi hinnang, erandjuhtudel ka vara erilised omadused. Audru vallavalitsus võõrandas Lindi sadama kinnistu kaasomandi osa aga 1 euroga, korralduselt ei selgu kas see on turuhind või mõne eksperdi hinnang.  Eeldatavalt mitte kumbki.

Teen Pärnu linnavalitsusele, kui üldõigusjärglasele kirja  ja palun haldusakti õiguspärasust  kontrollida, vaatame kes Siimu asemel tanki pannakse, kas ja kuidas õigustama,väänama hakatakse  ja millist lora aetakse. 

Lõppkokkuvõttes on nii Liu kui ka Lindi sadama kinnistute kaasomandi osa õigusvastasel võõrandamisel  ja seda 1 euroga, tekitatud kohalikule omavalitsusel  materiaalne kahju (arvestades turuhinda) seega on kohane vaadata mis arvab sellistest tehingutest politsei ja kas üldse midagi arvab või reageerib (tulnuks juba reageerida, sest millimalli blogi on ju neil erilise jälgimise all - ehk saab millimallile midagi kaela määrida).

Kui tulevad vastused, tulen teema juurde tagasi ja annan teada kas ja kuidas reageeriti, kas tunnistati rikkumist või jätkab Pärnu linnavalitsus Audru valla eeskujul valetamist, petmist vassimist,hämamist.