20.8.17

Isikliku sõiduauto kompensatsiooni makstakse nõuetele mittevastava ja väljamõeldud sõidupäeviku alusel !


Seda, kuidas Audru vallavanem kasutab valla autot ja kuidas see dokumentides kajastub, saime näha. (Äkki ärkab maksuamet ja hakkab sellega tegelema)?!

Nüüd aga - kuidas ja milliste dokumentide alusel makstakse Audru valla ametnikele hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest väidetavalt tööülesannete täitmisel.

Pisut meeldetuletust millistel tingimustel võib maksuvabalt maksta hüvitist isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest.

-Isikliku autoga tööle ja koju sõidud ei ole tööga seotud ja need (maksuvabalt) hüvitamisele ei kuulu.

-Tuleb pidada sõidupäevikut mis peab sisaldama sõiduautot kasutava isiku andmeid, sõiduauto riikliku registrimärgi andmeid, läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäitu iga töösõidu korral ning sõidu kuupäeva ja eesmärki iga sõidu korral.
(Kui isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist makstakse ilma arvestust pidamata, on väljamakse näol tegemist palgatuluga, mis tuleb maksustada ja deklareerida isikustatult TSD lisal 1)

Sõidupäeviku alusel saab hüvitada töösõite kuni 30 senti kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot ühes kalendrikuus tehtud sõitude eest. Piirmäärasid ületav hüvitise summa loetakse erisoodustuseks.

On avalik saladus, et tegelikult täidetakse sõidupäevikud tagantjärele - kui keegi just küsib - siis pannakse pea tööle ja hakatakse välja mõtlema, luuletama.

Erafirma maksab isikliku sõiduauto hüvitist oma tuludest, mis on faktiliselt firma omaniku (kuigi maksustamata) raha kuid valla ametnikele makstav isikliku sõiduauto hüvitis tuleb puhtalt maksumaksja (vallakodaniku) taskust, mistõttu peaksime olema kõik huvitatud, et seda raha kasutatakse ausalt, mõistlikult, kokkuhoidlikult ja läbipaistvalt, mitte varjatud palgalisana.

Valla raha kasutamine peab olema põhjendatud, mis tähendab, et seda võib kasutada üksnes valla ülesannete täitmiseks, mitte erahuvides. Mis tahes viisil valla raha oma isiklikus huvis ärakasutamine peaks olema ühiskonnas taunitav. Aga kas on? No ei ole ju!

Kõik sosistavad, kiruvad, aga keegi ei julge/taha kõvasti välja öelda ega kõssata. Ah pole minu asi!!! Kui ka volikogu (kes peaks eelkõige valla raha kasutamist valvama) ja revisjonikomisjon on olematud, ainult paberil (ja palgapäeval) siis juhtubki nii nagu Audru vallas.

Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitamine ei ole toimunud Audru vallas õiguspäraselt. Kuna ei ole kinni peetud kehtestatud nõuetest sõidupäeviku täitmisel (sõidud isikliku autoga valla huvides ei ole tõestatud ega tõesed) ja sõidupäevikutes on esitatud valeandmeid siis tuleks isikliku sõiduauto hüvitisi kajastada kui ametniku lisapalka millelt tuleks tagantjärele kinni pidada kõik tööjõumaksud (sh maksta intressid) või põhjendamatult ametnikele makstud valla raha tagasimaksmist nõuda.

Kui tahad näha millise sõidupäeviku alusel maksti Audru valla ametnikele isikliku sõiduauto kompensatsiooni - tule homme siia tagasi.