Postitused

Kuvatud on kuupäeva oktoober 18, 2022 postitused

2 Järgneb "Korrupeerunud rahandusministeeriumi ja Pärnu linnavalitsuse kübaratrikk linnamaaga"

Kujutis
Kuidas saadi see 27 ha kui Ihna kinnistu on 20.79 ha, kaasatud Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga moodustatud krundid 5.07 ha  kokku peaks olema  25.86 ha mitte 27 ha. Need detailplaneeringuga moodustatud krundid  (kokku 5.97 ha) on toodud detailplaneeringu seletuskirja LK 12 tabelis (väljavõte tabelist ) Linnavalitsus keeldus ülbelt sisulisi selgitusi andmast. Valetas ja hämas nagu oskas. Järelikult tuli detailplaneeringu menetlusdokumendid sõna-sõna haaval läbi vaadata.  Mida ja miks linnavalitsus koos Rahandusministeeriumiga (kes teostas järelevalvet)  avalikkuse eest varjas ja miks detailplaneeringuala suurusega manipuleeriti.   Ihna kinnistu ja Jõesuudme elamuala detailplaneeringu vastuvõtmise otsuse  16.12.2021 nr 52   lõigus 4 kirjas  järgmiselt:( väljavõte) Naljakas, peale seda lõiku, mõned read allpool on mingil kummalisel põhjusel need detailplaneeringuga moodustatud krundid (mis ka üleval tabelis) kõik ka ükshaaval kirja pandud,  koos katastrinumbritega ja maa