18.10.22

2 Järgneb "Korrupeerunud rahandusministeeriumi ja Pärnu linnavalitsuse kübaratrikk linnamaaga"

Kuidas saadi see 27 ha kui Ihna kinnistu on 20.79 ha, kaasatud Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga moodustatud krundid 5.07 ha kokku peaks olema  25.86 ha mitte 27 ha.

Need detailplaneeringuga moodustatud krundid  (kokku 5.97 ha) on toodud detailplaneeringu seletuskirja LK 12 tabelis (väljavõte tabelist )

Linnavalitsus keeldus ülbelt sisulisi selgitusi andmast. Valetas ja hämas nagu oskas.
Järelikult tuli detailplaneeringu menetlusdokumendid sõna-sõna haaval läbi vaadata. 

Mida ja miks linnavalitsus koos Rahandusministeeriumiga (kes teostas järelevalvet)  avalikkuse eest varjas ja miks detailplaneeringuala suurusega manipuleeriti.  

Ihna kinnistu ja Jõesuudme elamuala detailplaneeringu vastuvõtmise otsuse 16.12.2021 nr 52  lõigus 4 kirjas  järgmiselt:( väljavõte)Naljakas, peale seda lõiku, mõned read allpool on mingil kummalisel põhjusel need detailplaneeringuga moodustatud krundid (mis ka üleval tabelis) kõik ka ükshaaval kirja pandud,  koos katastrinumbritega ja maa sihtotstarvetega.  Mis asja mõte on?
(Teen väljavõtte ja joonin alla, et  oleks hoomatav kus katastriüksuse nimi.)  Pole kunagi varem sellist asja detailplaneeringutes märganud.  Ei viitsi neid ühehaaval lugeda, võtab silmad kirjuks -  Jõesuudme ..., Jõesuudme ..., Jõesuudme ... jne. 

Ja siis hops, vaata loetelu lõpus  -   Jõesuudme tee - Jõe puhkeala (katastriüksuse number  16001:001:0332) 
Kuidas ja miks Pärnu linna omandis olev sotsiaalmaa sinna hulka sattus. 

Ilusti välja mõeldud, nimed kõik nii sarnased, keegi mõista arvatagi, et üks lõpus pole mitte eramaa vaid Pärnu linna puhkeala, mis nüüd on ka kenasti detailplaneeringualasse sokutatud kuigi volikogu otsusega oli lubatud kaasata ainult elamumaad mis on moodustatud Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga  (Tabelis)  
Lisati umbes natuke, üle hektari planeeringualale suurust ka juurde ja mure lahendatud.  

Linnavalitsus osanud arvatagi, et õel millimalli hakkab siin liitma, lahutama ja tahab teada miks  27 ha mitte 25,86 ha.  

Hallooooo ........aus  linnapea,  keda alusetult valetamises süüdistatakse....
Halloo ....... aus Rahandusministeerium  kes sa oled pandud  ausat järelevalvet teostama ...

Ah, et Pärnu linna munitsipaalomandisse antud sotsiaalmaa, Jõe puhkeala  on siis hoopis elamumaa  ja veel Jõesuudme ja Päikesemetsa detailplaneeringuga moodustatud ka?

No mis sa oskad kosta? Ega oskagi.
Paras maffiapunt!! 

Ja nii sokutatigi  linna sotsiaalmaa, Jõe puhkeala "Ihna kinnistu ja Jõesuudme elamuala detailplaneeringualasse" 

Miks oli vaja linna sotsiaalmaa libistada varjatult planeeringualasse, milliste fantaasiate,  totakate ja lapsikute valedega  püütakse nüüd asju  varjata ja õigeks keerata, saada teada kui tuled siia tagasi. 

Panen lingi  (siin ) kus toodud kõik munitsipaalmaa, Jõe puhkeala kohta, juhuks kui  mõni ei usu, et Jõe puhkeala  on Pärnu linna  maa (endise Audru valla), mitte  Siim Suursilla (endine  Audru vallavanem) isiklikus  omandis olnud Päikesemetsa ja Jõesuudme detailplaneeringuga moodustatud kinnistu. Kommentaare ei ole: