28.07.20

PÄRNU LINN VARJAB TEHINGUID SEOTUD ISIKUTEGA, KOHTUOTSUSE KOHASELT TULEB ANDMED AGA TEABENÕUDE KORRAS AVALIKUSTADA.

Pärnu linna 2018 aasta majandusaasta aruandest leian just sellise teabe: 

Pärnu linna 2018 a majandusaasta aruande kohaselt tegi Pärnu linn 2018 a. tehinguid seotud osapooltega
Osa neist erinesid tavatehingutest, kuna ei vastanud õigusaktidele või raamatupidamiskohustuslase sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele.

Majandusaasta aruande kohaselt olid mittevastavused  tingitud Pärnu linna ja valdade ühinemise käigus saavutatud kokkulepetes sisalduvatest kohustistest,mis tingisid tavatehingutest erinevaid lahendusi.

Esines ka küsitavusi riigihangete seadusest kinnipidamisel. Nimetatud tehingud tehti juriidiliste isikutega (sihtasutused, mittetulundusühingud, äriühingud), millistes Pärnu linna tegevjuhtkonna liikmed või nende lähedased omasid eraisikuna valitsevat mõju.
Sellistele ühingutele anti toetusi erinevate tegevuste läbiviimiseks summas 110,17 tuh eurot ja neilt osteti teenuseid 10,54 tuh euro eest.

Samuti anti 2018 majandusaasta aruande kohaselt seotud isikutele (volikogu liikmed) toetust summas 84,57 tuh eur  sellistel tingimustel, mis hinnati  Pärnu linnavalitsuse enda poolt  mitte tavapäraseks.

Tahaksin küll teada millised olid need tavatehingutest erinevatel tingimustel tehtud tehingud ja kellega, milliste hangete puhul ei peetud kinni riigihangete seadusest, kes volikogu liikmetest mis otstarbeks ja miks said eritingimustel toetusi ja millist kaupa,  kellelt ja miks osteti mittetavapäraste tingimustega .   

Kuna tegemist on avaliku teabega on võimalik vastavaid dokumente küsida teabenõude korras. 

Väljavõte teabenõuetest:

-Soovin teavet seoses seotud isikutelt ostetud teenustega (mis erinesid tavatehingutest) 2018 a.

1. Milliste konkreetsete hangete puhul esines küsitavusi riigihangete seadusest kinnipidamisel?
1.1 väljastage hankelepingud ja tingimustele vastavad pakkumused.

2. Soovin teada kellelt ja milliseid teenuseid osteti (10,54 tuh euro) mis erinesid tavatehingutest?
2.1 väljastada ostudokumendid (ostuarved vm)

3.Soovin teavet seotud isikutele (volikogu liikmed) antud toetuste kohta,sellistel tingimustel, mis hinnati 2018 a majandusaasta aruandes mitte tavapäraseks (summas 84,57 tuh eur)
- väljastada toetuse maksmise aluseks olevad dokumendid (lepingud, arve vm) või viidata nende täpsele asukohale dokumendiregistris.

Ja nüüd läheb jälle madinaks.Kellelgi tõuseb vererõhk. Appi, tapetakse teabenõuetega, ei lasta tööd teha. Justiitsministeeriumile saadetakse lausa  tobe ja halenaljakas ettepanek  muuta seadust, et millimalli ei saaks tuhnida ja teabenõudeid esitada.

Tegelege asjadega mida aju nokib seaduse muutmise ettepaneku tegemine  ei ole küll linnavalitsuse jurustihakatisele jõukohane. 
Aga see selleks  

Jätkan homme. 
Kui huvitab mis edasi saama hakkab, tule siia tagasi.