21.1.19

Savisaar tõmbas Mati Suti Pärnumaa õpilasmalevat alt - jälle Savisaar, paha, paha!

Ja veel sellest Kalev Vigatsi poolt väljaantud  õpilasmaleva juubeliraamatust "On lipurivis malevlaste viirud", mille kirjastamiskuludeks sõlmisid riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu Haridus-ja Teadusministeerium ja Audru vald siin

Lepingu punkt 3.1.11. kohustab toetuse saajat nimetama ministeeriumi tegevuse toetajana vastavates trükistes, reklaamides (pressiteated, raamatud, trüki- tele- ja raadioreklaam jne) ja avalikel esinemistel, samuti kasutama trükistes ministeeriumi logo nähtaval kohal. 

Raamatus ei ole ministeeriumit toetajana mainitud, rääkimata ministeeriumi logost. Küll on aga kiituse osalisteks saanud, peale raamatus sõna võtnute, veel Pärnu Linnavalitsuse haridus ja kultuuriosakond ja isiklikult Siim Suursild (Audru vallavanem, abilinnapea) ja Andres Metsoja (Pärnu volikogu esimees).  Mille eest Kalev Vilgats  Suursilda ja Metsoja tänas - ah ?


Lugesin raamatut huviga kuniks......
Kas see on ikka see raamat kus maksumaksja raha eest Savisaarele isiklikult õpilasmaleva näljutamist ja  alt tõmbamist ette heita.  Kõik ju mäletavad millised ajad siis olid. Pool lehekülge silmakirjalikkust. Kelle nõme idee see oli  - kas Vilgats või Sutt? Pigem Sutt, kangesti IRL - i peakuju.   Kas nüüd ostetakse raamatut rohkem? Rikkusite  mõnusa lugemise ära.  Kus algab õigus? Kus ta lõpeb? Ei tea, ei tea.