Postitused

Kuvatud on kuupäeva mai 15, 2013 postitused

Vallarahva tahtega ei arvestata niikuinii............

10.01.2013 võttis Audru Vallavolikogu vastu otsuse, et   nõustub Lavassaare valla liitumisega   ( siin ).   Sama otsusega määrati   Audru valla ja Lavassaare valla vahelistel liitumisläbirääkimistel Audru valda esindama volikogu esimees Jaanus Põldmaa, volikogu aseesimees Mati Sutt, vallavanem Siim Suursild ja abivallavanem Priit Annus ( Kuldne Nelik) ning volitati   liitumisnõustajaga nõustamislepingut (töövõtulepingut) sõlmima vallavanem Siim Suursild. Volikogu otsused on täitmiseks ja seda tuleb teha ka vallavanemal.    Vallavanem Siim Suursilda eiras   volikogu otsust ja jättis nõustamislepingu sõlmimata, mis eeldavalt mõjutas edaspidist ühinemisprotsessi seaduspärast läbiviimist. (Minu teabenõue siin , Siim Suursild   vastuskiri siin ). 07. 02. 2013 volikogu otsusega   nr 11 ( siin ) moodustati Audru valla ja Lavassaare valla ajutine ühinemiskomisjon ja nimetati Audru valla esindajad ühinemiskomisjoni. Kes need esindajad küll võiksid olla? Otse loomulikult, Kuldn