04.09.09

Vallavanem ja volikogu esimees tõmbavad volikogule jälle mütsi pähe.

1o ndal siis Audru vallavolikogu koosolek ja minu kiri ( eespool toodud) päevakorras ei ole ja arutamisele ei tule. Vallavanem Joonas ja volikogu esimees Kobolt ei julge kirjaga lagedale tulla. Loodavad, et tõmbavad volikogule mütsi pähe kui näitavad volikogule ainult minu juunis esitatud vaiet, millele maanõunik Annus volikogu nimel vastas. Vaatame, kas mõnel volikogu liikmel on kodanikujulgust (kohusetunnet), et nõuda lõpuks selgitust neilt, kes neid aastaid alandanud ja lihtsalt biomassiks volikogus pidanud. Minu blogi külastab päevas 400-500 inimest, olen kuulnud, et nende hulgas ka volikogu liikmeid. Näis, mis siis volikogu koosolekul toimub.

Pidin tooma veel mõned pihtapandud maad.
Teen seda nüüd lühidalt, sest skeem ikka sama, V. Tamm aga jagab Oü Audru Mõisa hooneid, mille juurde erastatakse 50 ha kaupa maad, nagu oleks laudas loomad.
1) AS Pajker poolt ostueesõigusega erastatud Jõgimetsa maaüksused ( 50 ha ) Lemmetsa külas. Vastavalt MRS olek olnud õigus erastada ainult hoonete teeninduseks vajalik maa, mitte aga 50 ha (loomi pole).
Vaata maavanema korraldust siit http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdMDMzMDM0YTMtZTNjNi00ZDk0LThmMzctMjYwOWIwMDQ4NDJi&hl=en
Vaata Jõgimetsa ostu-müügilepingut siit LK 1 http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdMzMxOTBjYTQtYmY1Yi00NzczLTkyNmYtMGJiODE5OWE2Mzg0&hl=en

ja LK 2 http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdYTkzNzc2MDYtZWIxMy00ZDE2LWE0NjgtYjBhZGMyMGFmOTBm&hl=en

Siin on maa-ameti kaart. Jõgimetsa maaüksused (NB kõrval Sulasted ja Sulastemaja (50 ha), ka erastas R. Matsalu)

http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdMmU0YzRiYmUtYjMwMC00MDRjLTk2NDItNGUxMDNhZmE5MjYy&hl=en
Ah et siis AS Pajkerile kuulus Sanga laut juba 2001 aastal. Aga naised Sanga laudas töötasid OÜ Audru Mõisa palgal. Nagu nüüd selgub läksid sama teed ka muud maad ja hooned. Alloo!!! Tulge mõistusele. Kas Matsalul ja Tammel on kõik ikka korras. Kõik Audru Mõisa varad kanditi As-le Pajker (omale).
Audru Mõisal on ligi 40 osanikku. Üle 10 aasta pole kokku kutsutud ühtegi üldkoosolekut. Üldkoosoleku eest kirjutavad alla Matsalu ja Tamm.

Kas hr. Vahur Tamm ei tea kes peab üldkoosoleku kokku kutsuma? Kas suure ärastamise tuhinas ei tule enam meelde, et on veel osanikke. Ja nende dividendid??? Kus nende 8 milli dividende on???? Raha ju saadi sadades miljonites. Ja see ei haise. Kes kinnitab majandusaasta aruanded? Ikka Matsalu ja Tamm.
Härra Tamm ja Matsalu lugege Äriseadustikku ja vaadake mis vahe on OÜ-l ja AS-l.
Otsused on tühised!!!!! Eeldavalt tuleb teil osanikele palju selgitamist. ("tsirkus on läinud, aga KLONID on jäänud").

Sellest, kuidas ühest Pärnumaa rikkamast Oü-st tehti AS Pajkeri lüpsilehm ja kuidas vissi siis lehma nii tühjaks tõmbas, et midagi järele ei jäänud, edaspidi.

2) Vaba põllumajandusmaa erastamine AS–le Pajker Lemmetsa külas, Pommiaugu maaüksus 6,22 ha (kat nr 15904:001:0131)

AS Pajker ei vasta tingimustele, kellel oleks maareformiseaduse järgi õigus vaba põllumajandusmaad erastada. AS Pajker ei ole põllumajandusega ega loomapidamisega tegelev ettevõte. (VT bilanssi ja tegevusaruannet, loomi ei ole).

3) Sauga vallas Urge külas on AS Pajker ostueesõigusega erastanud järgmised katastriüksused, omamata selleks õigust (ei ole põllumajandusegal loomakasvatusega tegelev ettevõte ja ei kasutanud hooneid sihipäraselt).

Kinnistusse kantud 16.09.2003 (Vt Ametlikud Teadaanded)

Sauga vald, Urge küla, Karjanõmme, 15,04 ha;
Sauga vald, Urge küla, Karjanõmme, 34,96 ha;
Sauga vald, Urge küla, Kartulihoidla, 10389 m²;
Sauga vald, Urge küla, Urge Suurfarmi, 34,29 ha;
Sauga vald, Urge küla, Urge Suurfarmi, 4,41 ha;
Sauga vald, Urge küla, Urge Suurfarmi, 11,30 ha;
Kokku 101,0398 ha.

AS Pajker ostis need hooned ja loomad, kuid loomad müüs kohe OÜ-le Audru Mõis, nii et need ei läbnud isegi AS Pajkeri bilansi põhivara. Seega jäi OÜ Audru Mõisal bilansis üles võlg AS-le Pajker.

Hoonete juurde oleks saanud erastada ainult nende aluse maa ja teenindamiseks hädavajaliku maa. Vaata bilanssi ja tegevusaruannet ( loomi ei ole).

4) UUE –TILGA KATASTRIÜKSUS

09.06.2006 a Toomas Kivimäe ja VAHUR TAMME vahel sõlmitud maa ostu-müügilepingust nähtub, et Vahur Tamm´ele on Tilga vasikalauda juurde õigusvastaselt, ostueesõigusega erastatud Papsaare külas, Audru vallas Uue –Tilga katastriüksus 28,21 ha.
Maavanema korraldust vaata siit
http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdOTRhNGQ3YTUtOTJiNy00YzQ1LWI3OTYtMWI2OTJhZDFkYjZi&hl=en
Vahur Tamm ei ole seda lauta kasutanud sihipäraselt ning ei ole tegelenud loomapidamisega. Pärnu Maavalitsuses olevas kaustas ei olnud ühtegi sellekohast tõendit.
Vaata Uue -Tilga mü ostumüügileping on siin http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdMzA5MmFhODgtOTBiZS00YjdiLTg1NjUtOTZlNDBiYmZlOGU1&hl=en

ja LK 2 siin http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdNmY1OTc1YTUtNjdjOC00MDZjLWFiZmEtMWJmZDA1MDA1MTlh&hl=en

Asulates, tiheasustusalal ei näe seadus ette võimalust erastada maja ümber 50 ha maad. R.Matsalul õnnestus Audrus oma majade juurde erastada (Raksi kinnistu) 50 ha. Järelikult silmad petavad, Matsalu majad ei asu Audru alevikus.

Tuletame ka vanu artikleid meelde.

http://paber.maaleht.ee/LEHT/2000/06/15/seadus.htmlhttp://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=62715

Need on mõned üksikud, paljudest õigusvastaselt erastatud maadest Audru vallas. Suurem osa ei ole veel jõudnud paberile.