06.04.19

Nii palju valet!

Järjekordne lubamatu aastapraamia maksmine mis vormistatud kui lisatasu täiendavate tööülesannetest eest - aus linnapea meil.1.Jälle ei ole käskkirjas välja toodud igale teenistujale antud täiendava tööülesande sisu nagu näeb ette Palgajuhendi (
siin) § 6 lõige 4. Mis sa arvad miks?

2. Korruptsioonivastasest seadusest ei ole linnapea ka midagi kuulnud- planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel teeb ettepaneku iseendale lisatasu maksmiseks (200 euro). Miks ka mitte! 

3. Ja kirss tordil - lisaülesande täitmise periood 30.09.2017 -30.06.2018.

Linnapea unustas, et 30.09.2017 ei olnud Audru vald veel Pärnu linnaga ühinenud ja Mairi Õismets oli Audru valla, mitte Pärnu linna teenistuja. Et siis Pärnu linna planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel kamandas ja andis Audru valla teenistujatele 30.09.2017 täiendavaid lisaülesandeid ja Pärnu Linnapea maksis Audru valla teenistujatele lisatasu.

No näed siis. Valetamine, petmine on auasi kui seda tehekse õilsa eesmärgi nimel. Ja linnapea ei ole mitte petis vaid kangelane. Häbi, häbi, õel ja vastik inimene kes julgeb nii õilsat tegu kritiseerida.