Postitused

Kuvatud on kuupäeva september 29, 2014 postitused

Vaikimistasu lahkuvale vallasekretärile

Maksumaksjal on õigus nõuda, et valla raha kas utataks selleks ettenähtud otstarbeks ja kooskõlas seaduse ja valla õigusaktidega. 29. mai 2014 käskkirjaga   nr 21.1-1.1/7 otsustas vallavanem maksta vallasekretärile Aino Aitajale preemiat   4226 eurot - erakordse teenistusalase saavutuse eest.   K äskkiri on motiveerimata ega sisalda teavet  milline oli see erakordne teenistusalane saavutus. Preemia maksmine peab olema põhjendatud kuid käskkirjas ei ühtegi põhjendust.. Milliseid häid ideid sekretär välja pakkus või millise panuse valla tgevusse ja arengusse andis - ei tea aga tahaks teada.  Seaduse ja valla õigusaktidega ei ole lahkuvale vallasekretärile ette nähtud mingeid preemiaid ega lisatasusid. 4226 euri maksmise otsustas Siim Suursild ainuisikuliselt, vallavalitsuse istungite  protokollist ei nähtu, et preemia maksmist oleks vallavalutsuses arutatud. Kas selline summa,  ei tea veel  mille eest , valla rahakotile  koormav ei ole? Tõenäoliselt oli tegu vaikimistasuga, et ei