Postitused

Kuvatud on kuupäeva jaanuar 15, 2012 postitused

Millist ettepanekut hääletati

V olikogu istung 15.12.2011 Päevakorrapunkt 5 Protokoll   siin  Audru valla arengukava aastateks 2012-2025   2. lugemine. (kop eerin protokollist ) ( Jaanus Põldmaa teeb ettepaneku lõpetada läbirääkimised ja hääletada vallavalitsuse poolt esitatud muudatusettepanekud (protokolli lisa 1). Hääletus: 14 poolt, vastu 1, erapooletu 1.) Mis see ettepanek siis  nüüd oli  mis hääletusele pandi ( protokoll kajastab tõde) kas . ..   1.volikogu esimehe ettepanek lõpetada läbirääkimised (mis polnud veel alanudki) 2.hääletada vallavalitsuse poolt tehtud muudatusettepanekud ...(kas "sisse") 3 hääletada vallavalitsuse poolt tehtud muudatusettepanekud ....( kas "välja") Hääletamisele pandud küsimus   peab olema formuleeritud nii, et see sisaldab ainult ühte ettepanekut, millele on võimalik vastata «jaa» või «ei». Enne hääletamisele asumist peab istungi juhataja   veenduma, et kõigile volikogu liikmetele on hääletamisele pandud küsimus   ü htmoodi arusaadav. Nii

Neli tundi koosolekul - aga millest seal räägiti?

15.12.2011 aasta viimane volikogu istung. Volikogu päevakord siin Esimene päevakorrapunkt. Audru Keskkooli arengukava 2011-2013 2 lugemine ja kinnitamine Toimunud mitu lugemist. Oma arvamuse on öelnud ka kooli direktor, temal mingeid uusi ettepanekuid ei olevat.    Rikkudes seadust ja volikogu töökorda paneb volikogu esimees päevakorrapunkti kohe hääletusele, küsimata kas keegi volikogu liikmetest tahab esitada küsimusi või soovib sõna võtta. Arengukava kinnitatakse.   Kinnitatakse ka teine päevakorrapunkt "Audru Huvialakeskuse arengukava 2011-2013 kinnitamine"   Kolmas päevakorrapunkt 3. Muudatused Audru valla 2011. aasta eelarves siin Näen ju küll, et üks arv on suurenenud ja teine sama võrra vähenenud aga mis see mulle ütleb. Tahan teada mis selle suuremise ja vähenemise põhjustas.   Näiteks: Volikogu sõidukulud on vähenenud 3196 euri, volikogu administreerimiskulud aga suurenenud sama võrra. Seletuskirjas "Vähendati sõiduki kulusid ja suurendati a