15.01.12

Millist ettepanekut hääletati

Volikogu istung 15.12.2011 Päevakorrapunkt 5
Protokoll  siin

 Audru valla arengukava aastateks 2012-2025  2. lugemine.
(kopeerin protokollist )
(Jaanus Põldmaa teeb ettepaneku lõpetada läbirääkimised ja hääletada vallavalitsuse poolt esitatud muudatusettepanekud (protokolli lisa 1).
Hääletus: 14 poolt, vastu 1, erapooletu 1.)

Mis see ettepanek siis  nüüd oli  mis hääletusele pandi ( protokoll kajastab tõde)
kas . .. 
1.volikogu esimehe ettepanek lõpetada läbirääkimised (mis polnud veel alanudki)
2.hääletada vallavalitsuse poolt tehtud muudatusettepanekud ...(kas "sisse")
3 hääletada vallavalitsuse poolt tehtud muudatusettepanekud ....( kas "välja")

Hääletamisele pandud küsimus  peab olema formuleeritud nii, et see sisaldab ainult ühte ettepanekut, millele on võimalik vastata «jaa» või «ei».

Enne hääletamisele asumist peab istungi juhataja  veenduma, et kõigile volikogu liikmetele on hääletamisele pandud küsimus  ühtmoodi arusaadav.

Niiviisi formuleeritud ettepanekut ei oleks tohtinud hääletamisele panna, sest iga volikogu liige mõistis seda erinevalt ja see sisaldas mitut erinevat ettepanekut.

Selline oluline rikkumine on kahtlemata õigusakti õigusvastaseks tunnistamise aluseks.

Mees nimega Thomas Alva Edison leiutas kusagil 1877 helikirjutusmasina ja hiljem vist keegi Berliner ka veel grammafoni, milledest tänaseks on saanud "digitaalsalvestus", üks selline riistapuu on ka sekretäri käsutuses

Ja veel, millele volikogu esimees tugines  tehes ettepaneku läbirääkimiste lõpetamiseks,  andmata üldse kellelegi sõna.

Rõhus mingile oma "tõele  ja õigusele" aga jättis viitamata, kus selline õigus kirjas. Mees ei saanud ise ka päris hästi aru mis jama ta ajas. Igal juhul kujutas ta oma "roosade prillidega" volikogu istungit päris totakalt ette -  ei ühtegi küsimust, ettepanekut repliiki ega sõnavõttu - ainult hääletamine. 

Kõigepealt pidanuks läbirääkimised algama, alles siis saab teha ettepaneku lõpetamiseks.

Audru Vallavolikogu töökord SIIN
Kas istungu juhataja lähtus äkki töökorra § 7 lg 4 p 11" arutelu lõpetamine"
11.1 sõnavõtud lõpevad kas viimase registreeritud esinemisega või vähemalt 2/3 kohalolevate liikmete nõudel. Viimasel juhul antakse igale sõnavõtuks registreerunule tema soovil kaks minutit ettepanekute tegemiseks

Siin ju kenasti kirjas kuidas sõnavõtud lõpevad - kui liikmete nõudel, siis iga soovija saab sõna kaks minutit, ettepanekute tegemiseks.

Volikogu esimees ei tunne volikogu töökorda.  
Nii tähtis see volikogu esimehe koht ka nüüd pole, et teen mis tahan, kuna volikogu puldiga juhitav. Suur Lenin ta oli üllas.........

Volikogu liikmed ei saanud kasutada oma seadusest tulenevaid õigust,esitada küsimusi , ettepanekuid ja võtta sõna arengukava menetlemisel, enne selle  hääletamisele panekut.

Neli tundi koosolekul - aga millest seal räägiti?

15.12.2011 aasta viimane volikogu istung.
Volikogu päevakord siin
Esimene päevakorrapunkt.
Audru Keskkooli arengukava 2011-2013 2 lugemine ja kinnitamine

Toimunud mitu lugemist. Oma arvamuse on öelnud ka kooli direktor, temal mingeid uusi ettepanekuid ei olevat.  
Rikkudes seadust ja volikogu töökorda paneb volikogu esimees päevakorrapunkti kohe hääletusele, küsimata kas keegi volikogu liikmetest tahab esitada küsimusi või soovib sõna võtta. Arengukava kinnitatakse. 

Kinnitatakse ka teine päevakorrapunkt "Audru Huvialakeskuse arengukava 2011-2013 kinnitamine" 

Kolmas päevakorrapunkt
3. Muudatused Audru valla 2011. aasta eelarves siin

Näen ju küll, et üks arv on suurenenud ja teine sama võrra vähenenud aga mis see mulle ütleb.
Tahan teada mis selle suuremise ja vähenemise põhjustas. 

Näiteks:
Volikogu sõidukulud on vähenenud 3196 euri, volikogu administreerimiskulud aga suurenenud sama võrra.

Seletuskirjas
"Vähendati sõiduki kulusid ja suurendati administreerimiskulusid 3196 eurot"
Aga mis põhjustas sõidukulude vähenemise,  kuhu see raha ja mis otstarbeks "administreeriti".

Ja nii tahab millimalli iga muudatuse kohta teada - miks, mida kuhu ja kellele. 

Esitatud sai eelnevalt ka kirjalik arupärimine seega raamatupidaja on kenasti ettevalmistanud ja annab selgitusi.

Helisalvestuselt nähtub, et ettekanne kestis 9 minutit, peale mida millimalli tänab, avaldab arvamust, et olnuks seletuskirjas koheselt kõik lahti kirjutatud jäänuks ära arupärimised, praegused selgitused ja ajakulu.

Rahvas on õhtul toimuva jõulupeo meeleolus ja millimalli raiskab lollide küsimuste peale aega.

Kirsi pani tordile Ervin Hansalu kes repliigi korras avaldas rahulolematust. Kuna eelnevalt sots- ja hariduse ühisel koosolekul olevat see kõik põhjalikult läbi arutatud siis võinuks nüüd istung toimuda ainult - "tere ja head aega". 

Helisalvestuselt
J. Põldmaa:Kas kellegil repliike on?
E. Hansalu "Kuule mul on üks repliik öelda. Kuna meil siin sots- ja hariduskomisjon toimusid koos ja siis istusime ka päris pikalt kusagil kelle kaheksani õhtul ja-ja siis jälle ma mõtlesin, et täna tuleb see eelarve lugemine noh, et ega peale „tere ja õhtul näeme“ suurt küsimusi ei ole aga ..........võeti küll kaks korda kõik läbi aga ......


Hallooo.... halloooo .... tore pikk mees Ervi Hansalu.

See mis me sotsiaal- ja hariduskomisjoniga (13.12.2011) õhtul kelle kaheksani arutasime (ja kus sinagi olesklesid) oli 2012 aasta eelarve arutamine aga praegu, see siin on " Muudatused Audru valla 2011. aasta eelarves" mis ei ole olnud komisjonide päevakorras ja seda pole ka arutatud (päevakord siin ).


On ütlemata kurb kui volikogu liige istub 4 tundi komisjoni koosolekul aga ei ole isegi aru saanud mida seal arutati. (või mida praegu arutatakse) 

Äkki ei saa mees aru mis vahe on " 2012 aasta eelarvel" ja " Muudatused Audru valla 2011. aasta eelarves"

Asjatu oli hakata ennast välja vabandama, "tegin nalja", ega suur osa valimisliidust niikuinii aru saanudki millesse nende võitluskaaslane astus.