15.01.12

Millist ettepanekut hääletati

Volikogu istung 15.12.2011 Päevakorrapunkt 5
Protokoll  siin

 Audru valla arengukava aastateks 2012-2025  2. lugemine.
(kopeerin protokollist )
(Jaanus Põldmaa teeb ettepaneku lõpetada läbirääkimised ja hääletada vallavalitsuse poolt esitatud muudatusettepanekud (protokolli lisa 1).
Hääletus: 14 poolt, vastu 1, erapooletu 1.)

Mis see ettepanek siis  nüüd oli  mis hääletusele pandi ( protokoll kajastab tõde)
kas . .. 
1.volikogu esimehe ettepanek lõpetada läbirääkimised (mis polnud veel alanudki)
2.hääletada vallavalitsuse poolt tehtud muudatusettepanekud ...(kas "sisse")
3 hääletada vallavalitsuse poolt tehtud muudatusettepanekud ....( kas "välja")

Hääletamisele pandud küsimus  peab olema formuleeritud nii, et see sisaldab ainult ühte ettepanekut, millele on võimalik vastata «jaa» või «ei».

Enne hääletamisele asumist peab istungi juhataja  veenduma, et kõigile volikogu liikmetele on hääletamisele pandud küsimus  ühtmoodi arusaadav.

Niiviisi formuleeritud ettepanekut ei oleks tohtinud hääletamisele panna, sest iga volikogu liige mõistis seda erinevalt ja see sisaldas mitut erinevat ettepanekut.

Selline oluline rikkumine on kahtlemata õigusakti õigusvastaseks tunnistamise aluseks.

Mees nimega Thomas Alva Edison leiutas kusagil 1877 helikirjutusmasina ja hiljem vist keegi Berliner ka veel grammafoni, milledest tänaseks on saanud "digitaalsalvestus", üks selline riistapuu on ka sekretäri käsutuses

Ja veel, millele volikogu esimees tugines  tehes ettepaneku läbirääkimiste lõpetamiseks,  andmata üldse kellelegi sõna.

Rõhus mingile oma "tõele  ja õigusele" aga jättis viitamata, kus selline õigus kirjas. Mees ei saanud ise ka päris hästi aru mis jama ta ajas. Igal juhul kujutas ta oma "roosade prillidega" volikogu istungit päris totakalt ette -  ei ühtegi küsimust, ettepanekut repliiki ega sõnavõttu - ainult hääletamine. 

Kõigepealt pidanuks läbirääkimised algama, alles siis saab teha ettepaneku lõpetamiseks.

Audru Vallavolikogu töökord SIIN
Kas istungu juhataja lähtus äkki töökorra § 7 lg 4 p 11" arutelu lõpetamine"
11.1 sõnavõtud lõpevad kas viimase registreeritud esinemisega või vähemalt 2/3 kohalolevate liikmete nõudel. Viimasel juhul antakse igale sõnavõtuks registreerunule tema soovil kaks minutit ettepanekute tegemiseks

Siin ju kenasti kirjas kuidas sõnavõtud lõpevad - kui liikmete nõudel, siis iga soovija saab sõna kaks minutit, ettepanekute tegemiseks.

Volikogu esimees ei tunne volikogu töökorda.  
Nii tähtis see volikogu esimehe koht ka nüüd pole, et teen mis tahan, kuna volikogu puldiga juhitav. Suur Lenin ta oli üllas.........

Volikogu liikmed ei saanud kasutada oma seadusest tulenevaid õigust,esitada küsimusi , ettepanekuid ja võtta sõna arengukava menetlemisel, enne selle  hääletamisele panekut.

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Kui võiks küsida, millega Teie revisjonikomisjon seal tegeleb. Proua, pange kõik need avastatud rikkumised paberile ja saatke revisjonikomisjonile seisukoha võtmiseks. Loeksin huviga mis sellise tasemega komisjon vastab, kui ta muidugi teadvustab vastamiskohustuse. Oleks kasulik teistele kasvõi õppematerjalin !mis toimub!

külaline Võrumaalt