Postitused

Kuvatud on kuupäeva detsember 12, 2015 postitused

Jälle pädevust ületades sõlmitud leping

18.septembril 2013 on vallavanem Siim Suursild sõlminud vallavalitsuse nimel äriruumi üürilepingu AS-ga Eesti Post,Pärna allee 7 ruumide üürile andmiseks siin  . Lepingu punkt 2 kohaselt leping jõustub 01 oktoober 2013 ja on sõlmitud tähtajatult . Esmapilgul nagu kõik OK aga ....no mis nüüd jälle! Ära mõtle kohe ütle!!! Vastavalt Audru Vallavolikogu määrusele ( siin )13.05.2010 nr 20 „Vallavara valitsemise korra kehtestamine“ § 18 lg 1 punkt 1 kohaselt vallavara kasutusse andmise otsustab volikogu kui vallavara antakse kasutusse tähtajaga üle 5 aasta . Tähtajatult on vist nagu üle 5 aasta. Veel enam! Sama määruse § 19 on toodud vallavara kasutusse andmise tähtajad: vallasasja puhul mitte üle 10 aasta kinnisasja puhul mitte üle 25 aasta. Halloo.....tähtajatult kasutusse andmist Audru vallavolikogu määrus ei lubagi.  Seega on leping sõlmitud vallavanema poolt pädevust ületades ega ole ka sisuliselt kooskõlas  valla määrusega. Kas  ja mida Audru valla