14.01.15

Koerapidajaks naabri nõusolekul

Mulle sattus pihku Audru valla koerte ja kasside pidamise eeskiri, ( siin ) vanapaber aastast 2003  mis kedagi ei huvita ja mis eksisteerib üksnes seepärast, et  peab.  Aga ootamatult võib see paber hakata piirama sinu eraelu.  Tahad muretseda koera-  tutkit sulle, trepikoja naabrid ei anna nõusolekut. OK, saad enamuse nõusse aga alati on keegi kellele ei meeldi sinu juukse- või silmavärv. 


Nõue, et korteris on lubatud pidada koera ainult trepikoja naabrite nõusolekul on sisse kirjutatud  Audru valla koerte ja kasside pidamise eeskirja punkt 3.   


Oma asi kes mu korteris pesitseb. Õigus looma omada on igaühe põhiseaduslik õigus ning kortermaja teistelt elanikelt selleks nõusolekut küsima ei pea.   

 

26.12.2014 edastan Audru valda kirja milles teatan, et Audru valla koerte ja kasside pidamise eeskiri ei ole põhiseadusega kooskõlas ja rikub vallakodanike  õigusi. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lg 1 p 362 annab küll volikogu pädevusse koerte ja kasside pidamise eeskirjade kehtestamise, millega võib reguleerida  loomapidamise üksikasju, kuid see ei anna volikogul õigust  piirata isikute õigusi ja vabadusi oma korteri kasutamisel. Teen ettepaneku viia eeskiri seadusega kooskõlla.   

Vastust pole veel saanud aga....

Ei usu oma silmi.  Juba homsel  volikogu istungil võetakse vastu uus koerte ja kasside pidamise eeskiri kus naabrite nõusolek pole enam oluline.  

Ei tulnudki pikka  mõttetut vaidlust  nagu alati.

Mis neil viga on - ah?