26.06.15

KAS TEAD ET

Audru vallal on nüüd ka oma talu - Kirsi talu. Ma ei tea küll kuidas see saadi aga märgid näitavad, et on ja tegutseb.

KOKS § 30 lg 3 sätestab, et valla - või linnavalitsus kehtestab oma korraldusega valla- või linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad. NB!  valla asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad!!!   Audru vallavalitsus on kehtestanud  korraldusega 11.06.2015 nr 228  piletihinna  30. juuli 2015  Kirsi Talus toimuvale kontserdile , preambulas on viidatud õigusliku alusena   KOKS § 30 lg 3.  Mis on vallal pistmist Kirsi talus eramaadel korraldatava kontserdi piletihindadega.  Piletihinna saab vald kehtestada ainult oma  asutuste poolt osutatavatele teenustele. 
Aga tore, et Audru vallal  on nüüd ka oma talu-  - Kirsi talu kus volikogu liikmest talu peremees, Ado Kirsi on kõva pilli- ja naljamees. Liitumine Lavassaare vallaga oli alles algus nüüd liitume taludega.  Kuhu edasi,  kas varsti hakkame raha printima? Miks ka mitte -  heade ideede vald.