11.09.13

Ühinemise otsus võeti vastu hääletust läbi viimata.

Jälle valimised. S---a ja sulgi lendab. Üks IRL- i hull käib oma plakatitega linnavalitsuse ees, teine hoiab nii madalat profiili, et ei tea enam isegi kas ta on maavanem  või "üks vallakodanik"
Millimallil ei ole siin plaanis teha valimisreklaami ega ka vastureklaami kuid kahjuks valimised kattuvad Lavassaare ja Audru valla ühinemisega ja see  kuidas maavanem (IRL) ja Audru IRL punt siseministeeriumi abiga viisid jõu, võltsimiste ja vassimistega tagatubades läbi nn ühinemist ei olegi valimiste vaid politsei teema.

Aga ära mõtle välja - politsei ei algata ometi menetlust "meeldiva vale" üle mida Vabariigi valitsus ootab.
Suur osa inimesi on igasuguse poliitika ja vallaelu vastu üldse ükskõiksed, neid huvitab ainult, et külmkapist õlu otsa ei saaks ja elekter jumale eest ära ei läheks.

1. Kas sa tead, et Lavassaare vallavolikogu ei  hääletanudki Lavassaare ja Audru valla ühinemise poolt.

Otsust 09.04.2013 nr 14 (eelnõu) ja  selle lisa Ühinemislepingut ei pandudki hääletusele. Vaata Lavassaare vallavolikogu 09.04.2013 istungi protokolli  siin  . Päevakorrapunkt 1 lõpus puudub otsustav osa, kus peaksid olema ka hääletmise tulemused. Seega ei ole võimalik kindlaks teha mitu volikogu liiget oli ühinemise poolt, mitu vastu.
Küsimuse otsustamine kuulus volikogu ainupädevusse seega oli hääletamine kohustuslik ( KOKS § 22lg 1 p37 § 45 lg 1.2 ja § 51 lg 5,  ETHS § 9 lg 7) 

Minuni on jõudnud vallakodanike põhjendatud arvamus, et see oli volikogu teadlik samm kuna ei tahetud otsustada rahva tahte vastaselt ( rahvaküsitluse tulemuste kohaselt oli Lavassaare valla rahvas ühinemise vastu), kuid küsimuse hääletusele mitte panemine andiski soovitud tulemuse - otsuse ja Ühiemislepingu õigustühisuse.

Peale sellekohase teabenõude esitamist siseministeeriumile,  tehti volikogu protokolli koheselt  juurdekirjutused (protokolli võltsiti).
Uskumatu, 5 kuud hiljem kirjutati protokolli juurde otsustav osa, hääletamise  tulemused. On põhjendatud arvamus, et see toimus siseministeeriumi sunnil.

Maavanem Andres Metsoja, kes pidi ühinemisega seotud dokumentatsiooni kontrollima ja siis selle siseministeeriumile edastama ei teinud oma tööd. Isegi neid dokumente mis maavanem pidi seaduse kohaselt kindlasti volikogudelt nõudma ei olnud maavanemal esitada.
Et rikkumisi mitte tunnistada ja näha, keeldus Pärnu  maavanem seadust rikkudes  ühinemisega seotud  haldusaktide ja toimingute üle järelevalve teostamisest, ei vasta ühinemisega seotud küsimustele ja oli üldse puu otsas kui pauk käis. (maavanema keeldumisest edaspidi)

 Mulle on alati tundunud, et kõige suuremad valetajad ja sulid on IRL-is ometi ei peaks ju erakonna nime seda mõjutama. Üks minu tuttav on jälle  veendunud, et ärastajate kasvulava oli EPA. Kui CV- s on kirjas, et EPA lõpetanud siis rohkem pole küsida vaja ja hoia eemale.