07.02.20

Riigiprokuratuur Pärnu politsei ja Lääne Ringkonnaprokuratuuriga ei nõustu.

Järg eelmisele 2 le postitusele
Riigiprokurör ei nõustunud Pärnu politsei ja Lääne Ringkonnaprokoratuuriga ning  tühistas abiprokurör Teeli Mägi määruse, kohustades  käsitlema kaebuse esitajat kannatanuna,  koostama ja väljastama  kriminaalmenetluse lõpetamise põhistatud määruse. Nüüd siis tuleb Lääne Ringkonnaprokuratuuril ikkagi lõpuks põhjendada   miks ilmselget dokumendi võltsimist käsitleti inikliku eksitusena ja kriminaalmenetlus lõpetati. 

Ilma kommentaariteta, väljavõte riigiprokuröri( kaebuse rahuldamise) määrusest.  
Jätan välja alguse osa, kus kirjeldatakse pikalt  senist asjade käiku.  Oleme siis valmis lugema järjekordset Pärnu politsei ja prokuratuuri  ebatervet hämamist.