28.10.10

Valitsev valimisliit jälle kättpidi valla taskus

Jälle üks jama päevavalgel. Suursild ja sõbrad tahaks säilitada seda näiliselt "ausat" valimisliit "Audru" image, kuid see on kukkunud juba kolinal. Audru vallavalitsus on teinud aastaid ebaseaduslikult valla kassast väljamakseid oma valimisliidu liikmetele.
Valimisliit "Audru" liikmed, kes volikokku ei pääsenud, sätiti kõik komisjonidesse. See ei ole iseenesest ebaseaduslik, kuid neile selle eest rahade maksmine, ilma mingi õigusliku aluseta, on ebaseaduslik. Volikokku mitte kuuluvate valimisliit "Audru" liikmete osalemine alaliste komisjonide töös on nende vabatahtlik valik ja selle eest ei ole neile ühegi õigusaktiga ette nähtud hüvitist. Seega maksis Audru vallavalitsus, valimisliit "Audru" mittevolinikest liikmetele ilma mingi õigusliku aluseta, paljude aastate jooksul vallakassast suuri summasid.

Näed nüüd kui kasulik on olla valimisliit Audru“ liige. Astu sinagi sellesse bandesse aga ära unusta oma MTÜ teha, seal see lausa kohustuslik. Ära küsi miks, pane pea tööle!!! Sellest kirjutan kunagi edaspidi.
Ajab ikka keema küll, vallakodanik (maksumaksja) maksab suure osa oma palgast valla arenguks aga nemad otsustavad sellest osa maksta oma valimisliidu liikmetele. Kui oleks õigusakt mille alusel seda tehti - aga ei ole!!!

Vallal napib raha ha.. ha... haaa....!!!!!
Ajal, mil käib eelarvete ning unistuste kärpimine, on kohane kärpida ka ahnust

Aga kus on revisjonikomisjon.?? Halloo ..... muruneitsi, millega sa terve aasta oled tegelenud? Tõenäoliselt on muruneitsi rikkis või vajab patareide vahetamist. Kuidas see Eesti vanasõna oligi. „Koer ei hammusta peremehe kätt kes teda toidab“.

Riputan arupärimise ülesse. Kui vastused saadud, vaatame kuidas edasi toimetame, olenevalt, kas ebaseaduslikult makstud rahad nõutakse tagasi või ei..
Aga, ....ära looda liialt!!!! See on Audru vallavolikogu- Valimisliit Audru !!!


AUDRU VALLAVOLIKOGU 25.10.2010
PÄRNA ALLEE 7, AUDRU ALEVIK
PÄRNUMAA

Avaldus seisukoha võtuks ja rikkumise lõpetamiseks.

Audru Vallavolikogu alaliste komisjonide koosseisu kuuluvad peale volikogu liikmete ka „Valimisliit Audru „ liikmeid, kes ei ole volikogu liikmed. Nagu selgus saavad ka nemad alalise komisjoni koosolekul osalemise eest tasu.
Kuna ei leidnud niisugust valla õigusakti, mis annaks aluse mittevolikogu liikmetele tasu maksmiseks, palusin teha vallasekretäril mulle koopia õigusaktist mis tema väitel andvat õiguse tasu maksmiseks.

Nagu selgus makstakse mittevolikogu liikmetele tasu täpselt sama määruse alusel nagu volikogu liikmetelegi.
Audru Vallavolikogu 12 jaanuar 2006 korraldus nr 8 „Volikogu liikmetele tasu ja hüvitise maksmise kord.

Määruse preambulas on maksmise õigusliku alusena viidatud kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele § 17 lg 3 mis sätestab:
„Volikogul on õigus maksta oma liikmetele tasu volikogu tööst osavõtu eest ja hüvitust volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest esitatud dokumentide alusel volikogu kehtestatud määras ja korras.“

Seega annab nimetatud säte õiguse tasu maksmiseks ainult volikogu liikmetele.

Audru kohalikus omavalitsuses on makstud volikogu alalistes komisjonides osalevatele (valimisliit „Audru)“ mittevolinikest liikmetele tasu ilma seadusliku aluseta juba palju aastaid. See on õigusvastane ja aastate jooksul vallakassast tehtud maksed tuleb tagastada.

Teeme ettepaneku võtta küsimus volikogu päevakorda õigusliku hinnangu andmiseks, rikkumise lõpetamiseks ja seisukoha võtuks ebaseaduslikult makstud rahade tagastamiseks.

Ootame kirjalikku vastust koos volikogu seisukohtadega.


Lugupidamisega
Volikogu liikmed
Anne Seimar
Inda Orissaar

siin on volikogu otsus mis annab õiguse maksta ainult volikogu liikmetele .

https://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdZjE2YjI5MzctYTY2ZC00ZjU4LWExZDctYWUwNzQ4ZmM5OGQ0&hl=en