Postitused

Kuvatud on kuupäeva märts 9, 2012 postitused

Pole lepingut, pole korda pole ........................(jätkub)

Meeldetuletuseks ( siin ) Audru Vallavolikogu 10. juuni 2010 otsuse nr 69 alusel on eraldatud reservfondist raha MTÜ dele avalike teenuste osutamiseks . MTÜ Eassalu-Neitsi külaselts 112 435 krooni -   volikogu revisjonikomisjoni esimees Mrecedes Merimaa (valimisliit Audru) MTÜ Aruvälja Suurküla Selts 67 556 krooni - volikogu esimees Jaanus Põldmaa,(valimisliit Audru ) MTÜ Lindi Külaselts 95 837 krooni - valimisliit"Audru" Jüri Kivirand Püüame saada jälile kas ja millist avalikku teenust osutati või hoopis ................ Kümneid   teabenõudeid, aga ei midagi. Lepinguid - pole ühtegi. Milliseid teenuseid osutati -   keegi ei tea. Kalkulatsioone millistest teenustest need summad koosnevad - ei ole. Vassimine - on. Miks just igale selline summa.  Esitame veel  iga MTÜ kohta eraldi teabenõude. Eelmine postitus lõppes sellega, et esitasin teabenõude ja sooovisin vallamajas kohapeal materjalidega tutvuda. Teabenõue Audru Vallavolikogu otsuse 10. juuni 2010 nr 69 alusel era