20.10.11

Kui vallavanem astub tagasi - kas ta on siis ajutiselt ära?

14.10.2011 kirjaga nr 1-5/47-1 saadab volikogu esimees  maavanemale selgituse, seoses volikogu esimehe ja vallavanema valimisega Audru vallas. Kiri siin 

Pikalt laialt kõik ümber kirjutatud  ja hunnik KOKS sätteid millega pole eriti midagi käesoleval juhul pihta hakata. Eks tutvu ise.

Oluline, mis kinnitab, et millimallil oli õigus on toodud kahes lõigus.
Punkt 2 kolmandas lõigus (Audru Vallavolikogu 22.09.2011 otsusega 52 „Vallavanema valimine“ loeti vastavalt hääletamise tulemustele Audru vallavanema kohale valituks Siim Suursild ning nimetati ta ametisse vallavanemana )

Sama punkti (2)  kuuendas lõigus

30.09.2011 Audru valla valimiskomisjoni otsusega nr 1 peatati KOKS § 19 lõike 2 punkti 1 alusel Siim Suursilla volitused volikogu liikmena seoses tema valimisega vallavanemaks. Nimetatud otsus jõustus allakirjutamisega (30.09.2011).
Seega on ka selle kirja alusel tõestatud, et vähemalt ajavahemikul  22.09.20011 - 30.09.2011 oli vallavolikogu esimees ja vallavanem (Siim Suursild) ühes isikus.
 M.O.T.T.
KOKS § 461. Tagasiastumine .Volikogu esimehe, volikogu aseesimehe, volikogu komisjoni esimehe, volikogu komisjoni aseesimehe, revisjonikomisjoni liikme, vallavanema või linnapea või valitsuse liikme tagasiastumise korral esitab ta avalduse valla- või linnasekretärile. Avalduse esitanu loetakse tagasi astunuks avalduses märgitud kuupäevast, mis ei või olla varasem kui järgmine tööpäev avalduse esitamisest. Valla- või linnasekretär teavitab kohe volikogu esimeest või tema asendajat.

Kus on ( heks ) volikogu esimehe Siim Suursilla tagasiastumise avaldus. Kirjas mainitakse vallavanen M. Joonase tagasiastumise avaldust aga Siim Suursilla omast pole juttugi. Ega saagi olla, sest tema polegi seda esitanud (teistes valdades seda siiski tehakse  siin )
Aga see ei ole veel kõik. 
Volikogu esimehe kirja  (maavanemale) esimese punkti viimane lõik
Kopeerin

Audru vallavanem kui nn täisvolitustega vallavanem Margus Joonas astus ametist tagasi alates 01.10.2011 ning lähtudes KOKS § 29 lõikest 3, § 49 lõikest 5 ja Audru valla põhimääruse (Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määrus nr 16) § 51 lõikest 1 asendas kuni uue, Audru vallavanemaks valitud Siim Suursilla poolt moodustatud valitsuse ametisse kinnitamiseni vallavanemat vanim kohalolev valitsuse liige.

 Pööra tähelepanu minu poolt allajoonitule.
Tore küll kui saab Audru valla põhimääruse § 51 lg 1 kirjutada omatahtsi just selliseks nagu tahad (midagi jäta ära, midagi pane juurde nagu parasjagu vaja ).


Mis tegelikult põhimääruses § 51 lg 1 kirjas
 "Kui vallavanemal pole ajutiselt võimalik oma ülesandeid täita, asendab vallavanemat vanim kohalolev valitsuse liige, vallavanema käskkirjaga või valitsuse korraldusega määratud valitsuse liige ( põhimäärus siin)
Alates 01.10.2011 kuni 13.10.2011 olevat täitnud  vallavanema ülesandeid seketäri selgituse kohaselt Peep Tarre vastavalt Audru valla põhimääruse § 51 lg 1

Teeme teabenõude
Audru Vallavalitsus      
Pärna allee 7
Audru alev
Pärnumaa

Teabenõue.

Alates 01.10.2011 kuni 13.10.2011 täitis vallavanema ülesandeid seketäri  selgituse kohaselt Peep Tarre vastavalt Audru valla põhimääruse § 51 lg 1  

Audru valla põhimääruse § 51 lg 1 kohaselt  „ kui vallavanemal pole ajutiselt võimalik oma ülesandeid täita, asendab vallavanemat vanim kohalolev valitsuse liige, vallavanema käskkirjaga või valitsuse korraldusega määratud valitsuse liige.
 
Palun  saatke koopia või väljavõte dokumendist millest nähtuks miks vallavanemal ei olnud ajutiselt võimalik oma ülesandeid täita (kas ta oli ajutiselt lähetuses, haige, puhkusel, vm).
Seega  küsitud kus vallavanem ajutiselt viibis.  Kui niisugust dokumenti saata ei ole siis palun sellekohast kinnitust.

Minule teadaolevalt on vallavanem M. Joonas  alates 01.10.2011 hoopis tagasi astunud, tema volitused vallavanemana lõpetatud - seda vist ajutiseks nähtuseks pidada ei saa.

Seega  ei saanud Peep Tarre tegutseda ajavahemikul 01.10.2011 – 13.10.2011 omatahtsi vallavanemana, sest tal ei olnud selleks volitusi (volikogu luba) ja tema poolt allkirjastatud dokumendid on õigustühised (mida peab selgitama maavanem.)


Lugupidamisega