29.09.09

Kits kärneriks ( maavanem Kivimägi teostab teistkordselt Häädemeeste maade erastamise üle järelevalvet)

Lihtsalt teadmiseks. Oma teises ja kolmandas postituses käsitlesin Häädemeete vallas, Lemme ranna 18, 6 ha ebaseaduslikku erastamist maakorraldaja H. Vainula pojale, samuti maade kruntimist (kantimist). Nüüd on see läbinud maavanema järelevalve, kontrollitud Maaameti poolt ja suunatud uuesti maavanemale järelevalve teostamiseks. Ei hakka uuesti jutustama kogu teemat. Tuleta ise meelde, siin http://millimalli.blogspot.com/2009/06/aastaid-on-ajakirjandusest-labi.html ja siin http://millimalli.blogspot.com/2009/06/jargneb-mereranna-arastamine.html , samuti artikkel kuidas ärastatud maid krunditi (villut pandi) http://millimalli.blogspot.com/2009/08/villut-panema.html Panen Maa- ameti kirja postituse lõppu, kes viitsib see loeb. 1) Et siis maa, kuhu maakorraldaja pojale ehitusluba anti, oli õigusvastaselt võõrandatud maa millele oli esitatud tagastamistaotlus (Leetsaare maa). Mingi osa hoonetest pidi jääma ka Orajõe metskonna maale. Tagastamistaotlusega maale aga ei lubanud seadus ehituslube anda. Seda keeldu rikkuvad tehingud on tühised, ütles seadus. 2) Ehitusluba ei võrdsustatud elamuga. Ehitusloa suhtes sai maa ostueesõigusega erastamisel kohaldada vaid üldiselt hoonete kohta sätestatut (MRS §9 lg1 ja §221 lg1), mitte aga erisätteid elamu kohta (MRS §221 lg2). Seega erastada oleks saanud ainult hoonete aluse ja hädapäraseks teenindamiseks vajaliku maa, mitte aga 18,6 ha. 3) Häädemeeste vallavalitsuse korraldusel antakse nõusolek M.Vainulale 16 ha maa erastamiseks, kust võttis maavanem maa ostu-müügilepingusse 18,6 ha. 4) Laine Männiku maad oleks pidanud pärima tema rumal vend, peale tema surma aga Pärnu linn, sest Laine Männiku viimane elukoht (palju aastaid) oli Pärnu linna aga mitte Häädemeeste vald. Seega pettis vallavalitsus ka notarit esitades notarile valeandmed, või ......... koostöö notariga. 5) Maade kruntimine (loe kantimine) viidi läbi eirates kõiki maakorraldusseaduse sätteid. 6) Veel mitmeid rikkumisi Nagu eelnevalt kirjutatud teostas maavanem minu kirja põhjal Häädemeeste vallas Mihkli kinnistu õigusvastase erastamise suhtes järelevalvet 26.02.2009. Tulemus O. Ainult 15 aasta tagune korraldus kirjutati ümber ja sinna kus seisis, et M.Vainula hooned hakkavad paiknema õigusvastaselt võõrandatud Leetsaare maal, tehti parandus ja kirjutati, et hooned paiknevad Orajõe Metskonna maal.( See oli lihtne, sest hooneid sinna kunagi ei ehitatudki.) Maavanem leidis et nimetatud korraldus on eksitav ja ei ole kooskolas ,,Maa ostueesõigusega erastamise korra" punktis 15 sätestatuga. Ja ometi püüdis varem maaosakonna juhataja hr Klaassen mulle taipamatule igasugu jooniste ja projektide näitamisega selgeks teha miks, kuidas ja kuhu need hooned ikka Leetsaaare maale tulevad. Ei ole võimalik mitte uskuda, kui teine raiub kui rauda, vaatab oma suurte, tõsiste silmadega sulle otsa nagu Viiralti „Virve”. Ja äkki otse vastupidi, ei ole hooned planeeritud Leetsaare maale, vaid ainult Orajõe Metskonna maale. Nagu kuuldus, Pärnu „parimad” juristid, advokaadid tegid oma tööd. Muid vigu maavanem ei leidnud. Kõik olevat olnud OK. Ei saanudki vigu leida, sest Lemme ranna ebaseaduslik erastamine maakorraldaja pojale ei olnud ainult Häädemeeste vallajuhtide projekt. Hoopis teiseks pööras lugu peale Maa-ameti kontrolli. Maa-amet on seisukohal, et maakorraldaja M. Vainula pojale Lemme rannas 18,6 ha erastamine ei ole toimunud seadusega kooskõlas, samuti leidsid kinnitust teised minu poolt toodud õigusvastased toimingud. Seega Maa-amet teeb Pärnu Maavalitsusele ettepaneku viia läbi järelevalvemenetlus Pärnu maakonnas, Häädemeeste vallas, Majaka külas asuva Mihkli katastriüksuse ostueesõigusega erastamise, Häädemeeste vallas Ruuganina maaüksuse ostueesõigusega erastamise ning Häädemeeste vallas Lemmeristi, Merelaane ja Looderanna maaüksuste tagastamise õiguslikkuse küsimuses. Mitu korda siis Hr Kivimägi teostab ühes ja samas asjas järelevalvet. Maailm on nii targaks läinud, et rabada võib ainult lollusega. KITS KÄRNERIKS!!! Vaata Maa-ameti kirja, kui ei viitsi § seedida, loe vähemalt LK 6

LK1 http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdMDUyNGIzZTgtNTMxMC00YWZiLTlmMTQtYTFkNWQ2YjE4ZTQ3&hl=en

LK2 http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdN2UyYjIwN2MtY2Q1My00ZjUwLWFiYzYtMjM0ZDM3OTUxYWU2&hl=en

LK3 http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdYjEzODBkMDktNGE3OC00ODBmLThhYTAtMmFlYzBmYjYxNjg2&hl=en

Lk4 http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdYTgwMTUwNmYtZDQxMy00NGZmLWI0YzktNmJlNjU1NzI5OTcw&hl=en

Lk5 http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdYTZmNGE5ODUtMjk2My00MTcxLThmMmUtOGVhNTczMzY2MTNh&hl=en

Lk6 http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdMDBkYzgzZDktOTQ5Ny00YTg1LWIzMzUtYjI2ZDc0YTI5MDc0&hl=en