14.10.09

Palju küsimusi

Küsitakse ikka ja jälle, et mis Ääremetsa lauda lugu siin aeti ja mis "Pealtnägija " jutt siin käis.
Ei viitsi ümber jutustada. Eeldan, et see link viib sinna kuhu vaja ja saate selle "Pealtnägija" saate meelde tuletada või tutvuda sellega, kes enne pole miskit kuulnud ega näinud.

http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=86560

Võlad anname andeks siis, kui need on makstud (väike finantspettus)

Mida teie teete, kui aastate viisi ei suvatse mõni ettevõte maksta teile ruumide kasutamise eest. Loomulikult, juba paari maksmata arve järel saadate ta kuradile - otsigu uus loll keda lüpsta.

Audru kohalik omavalitsus nii ei arva ega tee sellest numbrit. Renditakse välja ruume vallamajas aga renditasu ei taha keegi.

Tulge aga firmad kõik julgesti, resideeruge aastate viisi Audru vallamajas, ega teilt keegi renditasu küsi. Aga kui moepärast küsibki, siis ärge makske, ärge mitte makske ja küll vallavalitsus teab, kuidas teie rendivõlg korstnasse lasta, bilansist lootusetu nõudena välja kanda (mitte kõigil).

Riigi raamatupidamise üldeeskiri § 37 lg 4 (nagu raamatupidamise seaduski ) lubab nõude tunnistada lootusetuks kui puuduvad igasugused võimalused nõude kogumiseks või kui selle tagasinõudmiseks tehtavad kulutused ületavad hinnanguliselt laekumisest saadaolevat tulu. Ühesõnaga pead kasutama kõiki võimalusi – tähitud kirjad, kohtud jne.

Kes siis on see võlglasest firma kes kükitab oma kontoriga Audru vallamajas ja alates aastast 2002 kuni 2006 jättis maksmata kõik oma 23 rendiarvet, vald aga ei teinud sellest mingit probleemi vaid kandis 28.01.2008.a oma korraldusega need (rendiarved) kui lootusetud nõuded bilansist välja. Tavainimesele näib uskumatu kui firma ei maksa oma arveid üks kord, teine kord, kolmas kord – üks aasta, teine aasta, kolmas aasta ja nii viis aastat jutti.
Audru vallavalitsusel on see kama kaks - bullshit.

Tutvu siin Audru vallavalitsuse 28. 01.2008.a korraldusega kus ta kannab OÜ Koordinaat 2002-2006 a rendiarved ( 23 arvet) kui lootusetud nõuded, bilansist välja.

Lk 1 http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdOWQ5NTc0MjMtZTJlMi00ZWM4LTg3OWYtZDkzNWNiODU1NWU2&hl=en
järgneb Lk 2
http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdZTdmM2UyMTgtOGJlMS00MGEwLTg5YzQtMmNjMTI3N2MwYmNi&hl=en
Kes on siis see eelistatud OÜ Koordinaat kelle rendiarved korstnasse kirjutatakse.
Vaata OÜ Koordinaat asutamislepingut ja sa ei küsi enam - miks?!

http://docs.google.com/fileview?id=0B2O3WIDSBFSdYzZiZWNlM2ItM2M5Ny00Y2FhLTg1MzItZGYwNTQwNmQzMTJl&hl=en
Nägid nüüd.
OÜ Koordinaat üks asutajaid ja osanik oli Audru vallavalitsus. OÜ Koordinaat tegeleb maade mõõdistamisega ja on maa-ameti koduleheküljelt jälgitava info alusel üks enim maid mõõdistanud ettevõte Audru vallas.

Ka vallajuhtide maid mõõdistas seesama firma.
Väga mugav sahkerdatud maade puhul - ei teki (ei tohi/saagi tekkida) küsimusi.

Aga kus on tulud, mis valla osalusega ettevõte teenis vallale, maamõõdistamiste eest. Teame kui kallis on see töö ja kogu selle juurde käiv kammajaa. Suur osa tulust pidanuks ju valla kukkrusse tulema. Audru vallale jäävad kulud - aga kuhu tulud läksid ?

Ehee, kus on raamatupidaja, kus sisekontroll.
Sisekontrollisüsteem ei toimi absoluutselt. Tehakse õigusaktidega vastuolus olevaid otsuseid. Kas ametnikud ei teadvusta oma rolli ega tunneta oma vastutust või ongi nad hirmutatud ainult tuimadeks käsutäitjateks?

Kas raamatupidaja ametikoht on ka jaotatud maanõuniku ja majandusnõuniku vahel?
Kas sellistest finantspettustest tingituna ongi piiratud Audru kohalikus omavalitsuses avalikustamisele kuuluva teabe kättesaadavust? Kas ......, kas......, kas ....... jne ???!!!!!

Võlad anname andeks oma võlglastele tavaliselt siis, kui need on ära makstud.
NB!!
Kogu aeg võib petta osa rahvast, mõnda aega võib petta kogu rahvast, kuid ei saa kogu aeg petta kogu rahvast.

No vallavanem, ole mees ja nõua edukalt maamõõduga tegelevalt firmalt, OÜ Koordinaat, lootusetuks tunnistatud nõuded vallakassasse!!!!!

Nõudest loobumine on erisoodustus + viivis!!!! Maksuamet !!! Auu... auuu!!