Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar 17, 2011 postitused

Volikogu oli sunnitud oma töökorda muutma

Jälle tuli Audru Vallavolikogul õigusaktide õigusvastasust tunnistada ja volikogu pidi õiguskantsleri kirja alusel oma töökorra seadusega kooskõlla viima. Kui tehakse ridamisi tahtlikke valesi otsuseid siis on õigus kodanikel, kelle raha eest neid tehakse, saada selgitust ja sellekohast teavet. On ilmne, et valimisliit“oma tuleviku nimel“ ise ja vabatahtlkult oma eksimusi ei tunnista ega taha neid parandada. Maavalitsus püüab Audru volikogu „kortsud kõrvade taha tõmmata“ et nägu siledam näiks aga see jätab oma märgi ka maavalitsusele. Seadust ei peetud millekski kui koostati uut Audru vallavolikogu töökorda. Läks ikka edasi vana soojaga. Millimalli märkused ja ettepanekud, et volikogu töökord ei vasta kohaliku omavalitsuse korralduse sedusele (KOKS), olid kurtidele kõrvadele. Ei saa ma aru, miks volikogu enamus ei taha mind sugugi kuulata kui ma tungivalt palun neid seadusega vastuolus olevaid määrusi mitte vastu võtta. KOKS § 26 lg (2) sätestab „Volikogu liikmel on õigus saada oma kir