17.02.11

Volikogu oli sunnitud oma töökorda muutma

Jälle tuli Audru Vallavolikogul õigusaktide õigusvastasust tunnistada ja volikogu pidi õiguskantsleri kirja alusel oma töökorra seadusega kooskõlla viima.

Kui tehakse ridamisi tahtlikke valesi otsuseid siis on õigus kodanikel, kelle raha eest neid tehakse, saada selgitust ja sellekohast teavet. On ilmne, et valimisliit“oma tuleviku nimel“ ise ja vabatahtlkult oma eksimusi ei tunnista ega taha neid parandada.

Maavalitsus püüab Audru volikogu „kortsud kõrvade taha tõmmata“ et nägu siledam näiks aga see jätab oma märgi ka maavalitsusele.

Seadust ei peetud millekski kui koostati uut Audru vallavolikogu töökorda.
Läks ikka edasi vana soojaga. Millimalli märkused ja ettepanekud, et volikogu töökord ei vasta kohaliku omavalitsuse korralduse sedusele (KOKS), olid kurtidele kõrvadele. Ei saa ma aru, miks volikogu enamus ei taha mind sugugi kuulata kui ma tungivalt palun neid seadusega vastuolus olevaid määrusi mitte vastu võtta.

KOKS § 26 lg (2) sätestab „Volikogu liikmel on õigus saada oma kirjalikule küsimusele vastus valla- või linnavalitsuselt või valla või linna ametiasutuselt 10 tööpäeva jooksul küsimuse esitamisest arvates. See ei meeldinud volikogu esimehele ja üleolevalt kirjutati töökorda sisse "30 päeva jooksul." Millimalli protestis küll, aga kohapoiss on kui suurte aukudega sõel, sinna ei jää midagi pidama ja naksitrallid ei viitsi ometi mõttetööga tegeleda-
Sai öeldud, et tulevad parandused ja nii ongi.

03.02.2011 tegi õiguskantsler Audru kohalikule omavalitsusele teatavaks, et algatas menetluse järelevalveks Audru Vallavolikogu töökorra üle ning nõuab volikogult teavet
siin https://docs.google.com/document/d/137lACS_yJmxzn12VHWUIo5gILbBP8muaU7Yzuq_0tcE/edit?hl=en

10.02.2011 volikogu istungil võttis Audru vallavalitsus vastu otsuse muuta volikogu töökorda
vaata siin
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2O3WIDSBFSdODFmYTZmYmMtOWI0MC00Y2M2LWJmMTEtNTg4NTIzMTc5YWFh&hl=en