16.10.09

Lihtsalt uitmõtted, enne valimisi

Mis paganama vallavanemate linnapeade kultus küll Eestis on? Tulevad kohalike volikogude valimised, inimesed valivad volikogu liikmeid, mitte vallavanemaid ja volikogu esimehi. Ei maksaks tõmmelda ei kandidaadil ega valijal.

Üht või teist ametikohta täitma asuda tuleks alles pärast rahva mandaadi saamist. Seni kui valimistulemused puuduvad ei saa olla mingeid kindlaid kokkuleppeid, peale valimitulemuste äraootamist jõuab kokkuleppeid teha. Iseenesest mõista tuleb teha koostööd teiste volikogusse valitavate erakondadega.

Vallavanema ja volikogu esimehe nimede väljahüüdmine enne valimistulemusi, on ennatlik. Nadi on laskmata karu nahka jagada.

Vastutaval kohal oleval isikul võiks olla rahva tugev toetus, need on inimesed, kes peavad esindama kõiki vallaelanikke, mitte konkreetset parteid või valimisliitu.

Volikogu töö aluseks peaks olema rahvalt saadud mandaat, mitte see, mida volikogu enda poolt ametisse kinnitatud vallavanem ette ütleb.
Meie vallas on see toiminud millegipärast nii, et valitakse vallavanem, kes siis hakkab dikteerima volikogule, mida see tegema peab, mitte vastupidi. Absurdne olukord.

Vallavalitsus ei saa keskenduda oma võimu kindlustamisele. Selle eesmärgi saavutamiseks ei kohkuta tagasi ka korruptiivse iseloomuga tehinguist ja otsustest.

Minul on hoopis teised mured kui valimised.

Praegu toimub Audru valla üldplaneeringu menetlemine, kas ja kuidas on vallaelanikud sellesse kaasatud. Kohalikele elanikele, ettevõtjatele ja maaomanikele peaksid toimuma valla erinevates piirkondades avalikud planeeringupäevad, mille tulemusel kaardistatakse erinevate huvigruppide visioonid valla ruumilistest arengusuundadest. Mingit selgitustööd ei toimu.

Rahvas ei saa aru, et meie elu sõltub ka suuresti srateegilistest dokumentidest.

Vallakodanikku peaks olema vähemalt niipalju tutvustatud üldplaneeringuga, et ta teaks, mis hakkab toimuma tema lähiümbruses, milline on maa sihtotstarve mis piirneb tema kinnistuga.
Võibolla avastab ta ühel heal päeval, et tema aia taha kerkivad suured tootmishooned, kaevandus või midagi muud sellist, mis sinna kuidagi ei sobi ja võib halvendada tema elukvaliteeti. Varsti tunnetavad seda paljud kes praegu arvavad, et see üldplaneering neid ei puuduta ja küllap vallas ka tema huvide eest seistakse. Seda ei juhtu, sest arendaja huvid on prioriteet ja pärast saadki oma aiamaal hambaid väristada kui kivitehas (nagu minul) su aia taga mürtsub.

Isegi kui arendajal on väga head kavatsused, võiks ta kõigepealt selgitada rahvale, kuidas miski loodusesse sobib ja mis toimuma hakkab. Rahvaga asju ei arutata. Sa lihtsalt kuuled, et nüüd hakatakse ehitama. Eriti hull kui selle kõigiga kaasneb veel üksjagu valet ja varjamist (Kalakasvatus).

Kuidas kaasata külaelanikke? Info ei jõua küladesse, seda teab vallavalitsus ka. Miks? See neid ei huvita või nad ei oska kaasata. Vähemalt enne kohalikke valimisi oleks olnud aeg sellele mõelda.

Võibolla võinuks külades olla valitud külavanemad (nagu mitmel pool), selle ametikoha õigused, kohustused tuleks enne paika panna. Külavanemate kaudu peaks kiirelt liikuma informatsioon vallast külasse. See on igati oluline - valla olulised arengudokumendid – arengukavad, üldplaneeringud ja detailplaneeringud peaksid ikka enne kehtestamist saama ka külade heakskiidu. Valla ja elanike vahel puudub meil koostöö. Ainult enne valimisi tehakse hea nägu pähe ja otsitakse vallaelanikega kontakti.

Paljud inimesed tahavad maal omaette olla. Ehitatakse maja-majasse kinni. Enamikel kohalikest ei meeldi, et nende külje alla ehitatakse järjest uusi maju. Maale kodu soetanule peaks ju hingamisruumi ka jääma.