Postitused

Kuvatud on kuupäeva mai 22, 2013 postitused

Lisatasu maskmine ei olnud õigusaktidega kooskõlas

Kujutis
Aasta lõpp käes ja  jälle makstakse Audru vallas varjatud aastalõpupreemiat, lisatasu nime all. 31 oktoobril 2017 on vallavanem Siim Suursild andnud käskkirja lisatasu maksmiseks valla ametnikele, teenistujatele väidetavalt seoses lisaülesannete täitmisega  Pärnu Linnaga ühinemisel.  Ära ütle või kõik täitsid lisaülesandeid kas niisamuti nagu Lavassaare vallaga ühinemisel (kus toimus dokumentide võltsimine). tuleta meelde  siin  ja  siin    Käskkirjas on viidatud õigusliku alusena Audru vallavalitsuse palgajuhendile punkt 7.4 Täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmise tingimused ja kord Vaatame mis ütleb palgajuhendi punkt 7.4 millised on tingimused ja kord lisatasu maksmiseks täiendavate teenistusülesannete täitmise eest.  Audru valla palgajuhendi ( siin  vi Lisa 2) punkt 7.4 kohaselt: Ettepaneku lisatasu maksmise täiendavate teenistusülesannete eest teeb asutuse juhile  teenistuja vahetu juht.  Ettepanekus peavad

Majandusaasta aruanne kadunud

Audru valla Põhimääruse § 70 lg 11 ( siin ) kohaselt esitab vallavalitsus   heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks hiljemalt 15. maiks . Täna 22 mai. Nädal tähtajast möödas aga majandusaasta aruannet ikka ei kuskil. Millega vallavalitsus põhjendab valla Põhimääruse sellist rikkumist? Valimisliidu liikmetele piisab kui majandusaasta aruande pakk neile volikogu istungi algul kätte antakse. Nemad hoomavad kohe mitu lehetäit arve korraga, pole isegi seletuskirja tarvis,   piisab lihtsalt arvudest mis jutustavad neile minevikust, olevikust ja tulevikust.   Istungi juhataja ei saa suudki lahti kui käed juba tõusevad. Millimalli oma piiratud mõistusega tahaks ikka majandusaasta aruannet ka veits näppida, sest keegi sama piiratud mõistusega olend nii   Põhimäärusesse kirjutas -   15 maiks.   Vaatame millal siis tuleb!

Ühinemislepingut ei tutvustatud, lisad jäeti avalikustamata ja ettepanekute vastuväidete esitamise aega ei määratud

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus § 3 lg 1 selgitab mis on ühinemine ja mis liitumine. Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemine   on uue haldusüksuse moodustamine kahe või enama senise haldusüksuse baasil (tekib üks uus   vald)   liitumine aga   kui ühe haldusüksusega liitub üks või mitu teist haldusüksust kusjuures haldusüksus kellega liitutakse jääb alles   teised (liitujad)   lõpetavad eksisteerimise. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse   (edaspidi ETHS) §9 1 lg 1 ( siin )   kohaselt tuleb   ühinevatel valdadel   koostada peale palju muu ka ühinemisleping.   Nagu eelmises postituses kirjutasin otsustas   Audru Vallavolikogu ühinemislepingu koostamise   kohustuse   anda ühinemiskomisjonile ( S.Suursild, P. Annus,   M. Sutt, J.Põldmaa- kuldne nelik ).     IT ajastul ja juhul kui teema   käib üle jõu on mõnus teha    copy /paste mõne teise, ühineva   valla kodulehelt. Natuke siit, natuke sealt, asendada nimed ja kohendada. Just nii tehtigi aga ise