Postitused

Kuvatud on kuupäeva jaanuar 10, 2013 postitused

Kes otsustab kui otsustab kooli pidaja?

Kui enamikes seadustes kasutatakse mõisteid kohalik omavalitsus, kohalik omavalitsuseüksus, kohalik omavalitsusorgan siis teame, et selle all mõeldakse volikogu.(vt eelmist postitust). Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (PGS siin ) kasutab aga sõna kooli pidaja , kuid ei ava selle sisu. Selles seaduses on väga palju kohustusi ja ülesandeid mis on pandud kooli pidajale. Näiteks: PGS § 71 lg 5 kohaselt   direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab konkursi välja kooli pidaja . (kes kuulutab välja konkursi kas volikogu või vallavalitsus, kes neist on koolipidaja?) PGS § lg 6 kohaselt direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestab kooli pidaja (kas korra kehtestab volikogu või vallavalitsus?)   Kõik kohalikud omavalitsused tabasid lennult, et kooli pidaja  all mõeldi volikogu, ainult Audru valla juhid (ja maavanem) olid jälle pimedusega löödud nagu elaksid nad mingis teises paralleelruumis, kus kõik näevad üht, nemad aga midagi muud. se