Postitused

Kuvatud on kuupäeva märts 9, 2011 postitused

Miks IRL parteisõdur, volikogu esimees, võitleb tulihingeliselt gümnaasiumi kaotamise poolt?

17.01.2011 on Audru Keskkooli 9 klassi õpilased ja klassijuhataja saatnud Audru Vallavolikogule pöördumise kus seisab, et 9 klassi 25 õpilasest soovib õpinguid jätkata oma kooli gümnaasiumis 19 õpilast, muretsetakse - kas vallavolikogu võimaldab neil seda. Kiri siin Huvitav, volikogu eelnõu seletuskirjas räägitakse 13 st oma koolis edasi õppida soovijast, selle kirja kohaselt on neid aga 19. Oluliselt suur vahe. Miks? Volikogu ei ole seda kirja arutatud ja pöördumisele on vastamata. Märgukirjadele ja selgitustaotlusele vastamise seadus näeb ette tähtaja kirjadele vastamiseks, 30 päeva. Kirjadele vastamist korraldab volikogu esimees- ütleb seadus . Halloo Siim!!! 28 jaanuar 2011 saadeti 30 pedagoogi allkirjaga pöördumine Audru Vallavolikogule, vallavalitsusele, ja hariduskomisjonile, palutakse leida võimalus Audru Keskkooli gümnaasiumiosa säilitamiseks.Volikogu liikmeid  sellest kirjast ei ole teavitatud, seda ei ole arutatud istungil ja  ka sellele kirjale on vastamata. Volikogu