09.03.11

Miks IRL parteisõdur, volikogu esimees, võitleb tulihingeliselt gümnaasiumi kaotamise poolt?

17.01.2011 on Audru Keskkooli 9 klassi õpilased ja klassijuhataja saatnud Audru Vallavolikogule pöördumise kus seisab, et 9 klassi 25 õpilasest soovib õpinguid jätkata oma kooli gümnaasiumis 19 õpilast, muretsetakse - kas vallavolikogu võimaldab neil seda.
Kiri siin

Huvitav, volikogu eelnõu seletuskirjas räägitakse 13 st oma koolis edasi õppida soovijast, selle kirja kohaselt on neid aga 19. Oluliselt suur vahe. Miks? Volikogu ei ole seda kirja arutatud ja pöördumisele on vastamata.
Märgukirjadele ja selgitustaotlusele vastamise seadus näeb ette tähtaja kirjadele vastamiseks, 30 päeva. Kirjadele vastamist korraldab volikogu esimees- ütleb seadus . Halloo Siim!!!

28 jaanuar 2011 saadeti 30 pedagoogi allkirjaga pöördumine Audru Vallavolikogule, vallavalitsusele, ja hariduskomisjonile, palutakse leida võimalus Audru Keskkooli gümnaasiumiosa säilitamiseks.Volikogu liikmeid  sellest kirjast ei ole teavitatud, seda ei ole arutatud istungil ja  ka sellele kirjale on vastamata. Volikogu esimees ei huvitu valla haritlaste kirjadest, ega lase ennast häirida tühise asja pärast, mis ammu otsustatud. kiri siin . Sama lingi alt leiad ka Audru Keskkooli hoolekogu 24.01. 2011 a koosoleku protokolli. Hoolekogu saab vallajuhtide plaanist teada kuu enne otsuse tegemist - kahjuks liiguvad olulised asjad vallas kuulujuttude tasandil.
Protokollis kirjas: "liiguvad jutud, et Audru Keskkoolil tahetakse kaotada gümnaasiumi osa"
Tarre jahub "vallavalitsuse tasandil ei ole kordagi mainitud, et õpetajad on halvad ....."
See ei ole tõene, ainult õpetajatest räägitaksegi volikogus, raha nappusest ei ole seal juttugi olnud, seda oli sunnitud tunnistama ka volikogu esimees.
Lõpuks otsustas hoolekogu  "Mitte nõustuda gümnaasiumi kaotamisega"Veel otsustati "Lapsevanemate hulgas viia läbi küsitlus keskkooli jätkamise kohta",
küsitluse tulemused siin . Volikogu pole kuulnud ei küsitlustest ega muudest kirjadest. Kõigist sellest räägitakse ainult teatud seltskondades.

Vallavolikogu esimehel ei ole kombeks volikogule saabunud kirju istungil tutvustada või neid arutusele võtta.
Seadus on selle mehe jaoks otseses mõttes "sea tuss".

Aga kohapoiss on juba otsapidi Pärnu linna rahakoti kallal. Sinna ei tahetud minna (või ei lubatud) tühjade kätega - kaasavara oli vaja. Sellepärast ka pressing- kaotada keskkool kohe, ruttu, ja praegu, - äkki tobukesed mõtlevad pärast ümber.
Arvata, et keegi ei teadnud kohapoisi plaane, ja et keskkooli kaotamine pole osa sellest plaanist, on silmakirjalik. Audru valla hariduselu läheb "ärimehele" sama palju korda kui läbikukkunud kalakasvatus.

Audru valla lapsed Pärnu linna gümnaasiumides! Kohapoiss loeb linna kassas raha ja mõtleb- ära tegin. IRL plaan töötas. Vald maksab linnale iga õpilase eest korraliku summa. Miks ka mitte!
Valguv taigen annab voolida kuidas tahad. Mök, mök ei julge ega jõua suudki lahti teha, kui aluspüksid läinud. Ühepäevaliblikad.

Gümnaasiumide kaotamine on IRL ideoloogia. Kusagil mujal valdades, ei Tõstamaal, Pärnu- Jaagupis ega Sindis minda sellega kaasa, sest seal ei valitse IRL kuritegelik poliitika. Meie volikogu esimees Siim Suursild, kuulub IRL ridadesse ja viib siin oma erakonna plaane takistamatult ellu, loomulikult mõeldes seejuures Pärnu linna kasudele, mille elanikuks ta end oma Facebookis olevat nimetanud.

Kõik volikogu liikmed ei poolda Suursilla jõuga läbisurutavat otsust aga kahjuks ei ole neil selgroogu. Volikogu aseesimehel, Mati Sutil, kelle peale paljude valelootus oli rajatud, on omad plaanid.

Kui rääkida majanduslikust tasuvusest, siis miks ei arutata millimalli ja proua Inda alternatiiv ettepanekut, Jõõpre põhikoolist, mis asub Audru Keskkoolist ainult paari kilomeetri kaugusel, saagu lasteaed algkool, põhikooli osa viia üle Audru keskkooli.Selle vastu on Jõõpre kooli direktor ja kuna rohkem ajusid kusagilt ei paista, siis jaotavad ja lepivad Sutt ja Suursild omavahel kokku just nii, kuidas tahavad. Kui lugesid hoolekogu protokolli, siis P.Tarre jutust kumas kenasti läbi, et jääb üks tugev põhikool mida juhib "tugev" direktor (võin kihla vedada, kes see on ). Enne aga tuleb kaotada keskkooli osa, sest praegusel keskkooli direktoril on liiga kõva haridus ja sellest on vaja lahti saada.

Leheartikli põhjal järeldan, et Suursild on ennast juba õhku täis puhunud ja talle tundub vist, et jääbki ka linna rahakoti vahelt Audru valda kamandama. Ega see ka ime poleks.

Et siis Suursilla (ehtne ärimees) arust ei jää enam raha muule kui haridusele (ajaleheartikkel).
Mees, ära mõtle välja, sinu projektid saavad ikka kenasti kõik ju rahastatud. Kui vallakodanikud peavad oma arenduste tarvis tegelema kõigepealt tülika detailplaneeringuga siis mõni "ärimees" võib alustada kohe ehitamist ja ei mingit detailplaneeringut ,kuigi seadus seda nõuab.

Rääkides kokkuhoiust.
Audru Vallavolikogu istungi protokoll 08. aprill 2010 nr 4
Päevakorrapunkt 19
"Anne Seimar – kas Teie Siim Suursild loobute osast volikogu esimehe palgast kuna 1
kord nädalas olete volikogu tööl?
Siim Suursild- volikogu esimehe kohal ei tööta ma põhikohaga, saan hüvitist. Kõik
volikogu esimehed töötavad põhikohaga mujal.
Loobun kasutamast enamust transpordi kompensatsiooni. "
Kas mees loobus mõnestki sendist auto kompensatsioonist, kuna Pärnumaa Omavalitsuste Liidust saab ta samapalju autokompensatsiooni. Ei loobunud, ära mõtle välja. Eelarves endiselt, nagu igal aastal, volikogu esimehele autokompensatsiooni 50 000 kr.
Audru vallast 50 000 tuhat eeku autokompensatsiooni, POL-ist teist sama palju. No mis see 100 000 eeku siis bensu peale kulutada on. Ega see pole Audru keskkool millele raha ei jätku.

Riigikontrolli andmetel (riigikontrolli aruanne eespool ) kantis Audru vald vähemalt 800 000 kr MTÜ-dele, näidates seda vallavalitsuse kuludena.
Aga raha kooli jaoks ei ole!!!!!

Juba 8 aastat on vald rahastanud Kihlepa rahvamaja remonti, millega tegeleb revisjonikomisjoni esimehe M. Merimaa juhtimise all olev MTÜ. Sadade tuhandete kaupa tuleb selle rahvamaja tarvis raha ka Pärnu Lahe Partnerluskogust, kus proua M. Merimaa töötab. Nüüd sai rahvamaja vist valmis, sest vallavolikogu otsusega lõpetati rahvamaja tegevus ja see läks kogu täiega üle MTÜ-le. Vaata siin 
Vaata ka valla eelarvet. Rahvamaja tegevus lõpetati aga valla eelarvesse jäeti Kihlepa rahvamaja kulud 90 000 kr sisse. No miks rikas vald ei võiks seda teha.Kooli jaoks raha ei jätku aga vaata kuidas volikogu liikmete MTÜ -dele jagud
Volikogu otsus siin
.Kõigi nende MTÜ de juhatusse kuuluvad volikogu ja valimisliit "Audru" liikmed.
2. Eraldada valla eelarve reservfondist avalike teenuste osutamiseks:
2.1 MTÜ Eassalu-Neitsi külaseltsile 112 435 krooni; (Mercedes Merimaa)
2.2 MTÜ Lindi Külaseltsile 95 837 krooni; (Jüri Kivirand )
2.3 MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsile 67 556 krooni. (Jaanus Põldmaa)

Kas Audru Keskkooliosa kaotamine praegusel juhul on ka juriidiliselt õiguspärane, sellest  edaspidi