9.3.11

Miks IRL parteisõdur, volikogu esimees, võitleb tulihingeliselt gümnaasiumi kaotamise poolt?

17.01.2011 on Audru Keskkooli 9 klassi õpilased ja klassijuhataja saatnud Audru Vallavolikogule pöördumise kus seisab, et 9 klassi 25 õpilasest soovib õpinguid jätkata oma kooli gümnaasiumis 19 õpilast, muretsetakse - kas vallavolikogu võimaldab neil seda.
Kiri siin

Huvitav, volikogu eelnõu seletuskirjas räägitakse 13 st oma koolis edasi õppida soovijast, selle kirja kohaselt on neid aga 19. Oluliselt suur vahe. Miks? Volikogu ei ole seda kirja arutatud ja pöördumisele on vastamata.
Märgukirjadele ja selgitustaotlusele vastamise seadus näeb ette tähtaja kirjadele vastamiseks, 30 päeva. Kirjadele vastamist korraldab volikogu esimees- ütleb seadus . Halloo Siim!!!

28 jaanuar 2011 saadeti 30 pedagoogi allkirjaga pöördumine Audru Vallavolikogule, vallavalitsusele, ja hariduskomisjonile, palutakse leida võimalus Audru Keskkooli gümnaasiumiosa säilitamiseks.Volikogu liikmeid  sellest kirjast ei ole teavitatud, seda ei ole arutatud istungil ja  ka sellele kirjale on vastamata. Volikogu esimees ei huvitu valla haritlaste kirjadest, ega lase ennast häirida tühise asja pärast, mis ammu otsustatud. kiri siin . Sama lingi alt leiad ka Audru Keskkooli hoolekogu 24.01. 2011 a koosoleku protokolli. Hoolekogu saab vallajuhtide plaanist teada kuu enne otsuse tegemist - kahjuks liiguvad olulised asjad vallas kuulujuttude tasandil.
Protokollis kirjas: "liiguvad jutud, et Audru Keskkoolil tahetakse kaotada gümnaasiumi osa"
Tarre jahub "vallavalitsuse tasandil ei ole kordagi mainitud, et õpetajad on halvad ....."
See ei ole tõene, ainult õpetajatest räägitaksegi volikogus, raha nappusest ei ole seal juttugi olnud, seda oli sunnitud tunnistama ka volikogu esimees.
Lõpuks otsustas hoolekogu  "Mitte nõustuda gümnaasiumi kaotamisega"Veel otsustati "Lapsevanemate hulgas viia läbi küsitlus keskkooli jätkamise kohta",
küsitluse tulemused siin . Volikogu pole kuulnud ei küsitlustest ega muudest kirjadest. Kõigist sellest räägitakse ainult teatud seltskondades.

Vallavolikogu esimehel ei ole kombeks volikogule saabunud kirju istungil tutvustada või neid arutusele võtta.
Seadus on selle mehe jaoks otseses mõttes "sea tuss".

Aga kohapoiss on juba otsapidi Pärnu linna rahakoti kallal. Sinna ei tahetud minna (või ei lubatud) tühjade kätega - kaasavara oli vaja. Sellepärast ka pressing- kaotada keskkool kohe, ruttu, ja praegu, - äkki tobukesed mõtlevad pärast ümber.
Arvata, et keegi ei teadnud kohapoisi plaane, ja et keskkooli kaotamine pole osa sellest plaanist, on silmakirjalik. Audru valla hariduselu läheb "ärimehele" sama palju korda kui läbikukkunud kalakasvatus.

Audru valla lapsed Pärnu linna gümnaasiumides! Kohapoiss loeb linna kassas raha ja mõtleb- ära tegin. IRL plaan töötas. Vald maksab linnale iga õpilase eest korraliku summa. Miks ka mitte!
Valguv taigen annab voolida kuidas tahad. Mök, mök ei julge ega jõua suudki lahti teha, kui aluspüksid läinud. Ühepäevaliblikad.

Gümnaasiumide kaotamine on IRL ideoloogia. Kusagil mujal valdades, ei Tõstamaal, Pärnu- Jaagupis ega Sindis minda sellega kaasa, sest seal ei valitse IRL kuritegelik poliitika. Meie volikogu esimees Siim Suursild, kuulub IRL ridadesse ja viib siin oma erakonna plaane takistamatult ellu, loomulikult mõeldes seejuures Pärnu linna kasudele, mille elanikuks ta end oma Facebookis olevat nimetanud.

Kõik volikogu liikmed ei poolda Suursilla jõuga läbisurutavat otsust aga kahjuks ei ole neil selgroogu. Volikogu aseesimehel, Mati Sutil, kelle peale paljude valelootus oli rajatud, on omad plaanid.

Kui rääkida majanduslikust tasuvusest, siis miks ei arutata millimalli ja proua Inda alternatiiv ettepanekut, Jõõpre põhikoolist, mis asub Audru Keskkoolist ainult paari kilomeetri kaugusel, saagu lasteaed algkool, põhikooli osa viia üle Audru keskkooli.Selle vastu on Jõõpre kooli direktor ja kuna rohkem ajusid kusagilt ei paista, siis jaotavad ja lepivad Sutt ja Suursild omavahel kokku just nii, kuidas tahavad. Kui lugesid hoolekogu protokolli, siis P.Tarre jutust kumas kenasti läbi, et jääb üks tugev põhikool mida juhib "tugev" direktor (võin kihla vedada, kes see on ). Enne aga tuleb kaotada keskkooli osa, sest praegusel keskkooli direktoril on liiga kõva haridus ja sellest on vaja lahti saada.

Leheartikli põhjal järeldan, et Suursild on ennast juba õhku täis puhunud ja talle tundub vist, et jääbki ka linna rahakoti vahelt Audru valda kamandama. Ega see ka ime poleks.

Et siis Suursilla (ehtne ärimees) arust ei jää enam raha muule kui haridusele (ajaleheartikkel).
Mees, ära mõtle välja, sinu projektid saavad ikka kenasti kõik ju rahastatud. Kui vallakodanikud peavad oma arenduste tarvis tegelema kõigepealt tülika detailplaneeringuga siis mõni "ärimees" võib alustada kohe ehitamist ja ei mingit detailplaneeringut ,kuigi seadus seda nõuab.

Rääkides kokkuhoiust.
Audru Vallavolikogu istungi protokoll 08. aprill 2010 nr 4
Päevakorrapunkt 19
"Anne Seimar – kas Teie Siim Suursild loobute osast volikogu esimehe palgast kuna 1
kord nädalas olete volikogu tööl?
Siim Suursild- volikogu esimehe kohal ei tööta ma põhikohaga, saan hüvitist. Kõik
volikogu esimehed töötavad põhikohaga mujal.
Loobun kasutamast enamust transpordi kompensatsiooni. "
Kas mees loobus mõnestki sendist auto kompensatsioonist, kuna Pärnumaa Omavalitsuste Liidust saab ta samapalju autokompensatsiooni. Ei loobunud, ära mõtle välja. Eelarves endiselt, nagu igal aastal, volikogu esimehele autokompensatsiooni 50 000 kr.
Audru vallast 50 000 tuhat eeku autokompensatsiooni, POL-ist teist sama palju. No mis see 100 000 eeku siis bensu peale kulutada on. Ega see pole Audru keskkool millele raha ei jätku.

Riigikontrolli andmetel (riigikontrolli aruanne eespool ) kantis Audru vald vähemalt 800 000 kr MTÜ-dele, näidates seda vallavalitsuse kuludena.
Aga raha kooli jaoks ei ole!!!!!

Juba 8 aastat on vald rahastanud Kihlepa rahvamaja remonti, millega tegeleb revisjonikomisjoni esimehe M. Merimaa juhtimise all olev MTÜ. Sadade tuhandete kaupa tuleb selle rahvamaja tarvis raha ka Pärnu Lahe Partnerluskogust, kus proua M. Merimaa töötab. Nüüd sai rahvamaja vist valmis, sest vallavolikogu otsusega lõpetati rahvamaja tegevus ja see läks kogu täiega üle MTÜ-le. Vaata siin 
Vaata ka valla eelarvet. Rahvamaja tegevus lõpetati aga valla eelarvesse jäeti Kihlepa rahvamaja kulud 90 000 kr sisse. No miks rikas vald ei võiks seda teha.Kooli jaoks raha ei jätku aga vaata kuidas volikogu liikmete MTÜ -dele jagud
Volikogu otsus siin
.Kõigi nende MTÜ de juhatusse kuuluvad volikogu ja valimisliit "Audru" liikmed.
2. Eraldada valla eelarve reservfondist avalike teenuste osutamiseks:
2.1 MTÜ Eassalu-Neitsi külaseltsile 112 435 krooni; (Mercedes Merimaa)
2.2 MTÜ Lindi Külaseltsile 95 837 krooni; (Jüri Kivirand )
2.3 MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsile 67 556 krooni. (Jaanus Põldmaa)

Kas Audru Keskkooliosa kaotamine praegusel juhul on ka juriidiliselt õiguspärane, sellest  edaspidi

31 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Keeras sita kokku ja paneb ajama.
Ei taha ta nimegi kuulda

Anonüümne ütles ...

Sain ammu skeemist aru aga ei viitsinud ega viitsi praegu sekkuda. võõras mure. kui teil seal volikogus niisugused mölakad koos on siis ei jää muud kui palju õnne. Nii lihtsalt see teil käibki, kaotate kooli 1 kuuga arvestamata kogukonna tahet. Miks see lontrusekari sinna valiti. Laseb ennast pehmeks rääkida seal kus mängus poliitika. oh sa jumal anna mõistust.

Anonüümne ütles ...

Poiss suurustas ammu, et teeb selle karjaga mis tahab. Vallarahvast on kahju. Järgmisteks valimisteks lugu unustatud.Aga meil Tõstamaal on oma keskkool. Võime olla küll ääremaa aga teist uhkemad ja oma me nii kergesti ära ei anna. Tunnen ennast nüüd ausalt uhkemana, et olen ikka siin mitte seal.

Anonüümne ütles ...

millimalli oled tõesti ingel, et valgustad meid. kusagilt mujalt ei saa tõest informatsioni vallas toiuva kohta. Ootame iga päev sinu postitusi suure huviga. Jõudu sulle sulidega võitlemisel.

Anonüümne ütles ...

vilistlasena ei taha nii jaburat otsust kuuldagi. Ehk võtavad veel 12 tunnil mõistuse pähe.

Anonüümne ütles ...

Raha kooli jaoks ei ole!!!!!

Juba 8 aastat on vald rahastanud Kihlepa rahvamaja remonti, millega tegeleb revisjonikomisjoni esimehe M. Merimaa juhtimise all olev MTÜ.
Sadade tuhandete kaupa tuleb selle rahvamaja tarvis raha ka Pärnu Lahe Partnerluskogust, kus proua M. Merimaa töötab.
Nüüd sai rahvamaja vist valmis, sest vallavolikogu otsusega lõpetati rahvamaja tegevus ja see läks kogu täiega üle MTÜ-le. KUI SEE ON TÕSI, siis ma ei imesta enam millegi üle teie vallas. USKUMATUlt sõnakuulelikud volikogu liikmed!

Anonüümne ütles ...

Käpad eemale Audru keskkoolist

Anonüümne ütles ...

See ongi IRLi poliitika! Peagi ainult ResPublika oma. Seda me silmad veel näevad!

Anonüümne ütles ...

Hoolimata raskustest püsime ja oma keskkooli meie küll ei kaota.
Valige veel opakaid,


Rannarahvas

Anonüümne ütles ...

Kuulsin,
1)
et ega Kivimägi seda suli enda kampa taha
2)
Suursillal oled teinud elu kibedaks, peab tööd rügama, mõtleb mees kindlasti veel parema koha endale!
3)
Tehti sõpradele(Ojandu jms) kohad vallavalitsusse, küllap mõtleb Siim ka endale midagi välja, et ei peaks volikogus tõele näkku vaatama!

Olen õnnelik Halinga valla elanik ja topeltõnnelik, et meie valitsus ei kiirusta kohalikku KK kinni panema

Millimallilt ootab kogu meie pere järjejuttu uskumatutest seiklustest Audru volikogus(saaks hea raamatu kokku, 2 on juba kirjutatud muhulastest,Anija meestest, saaks Audru omadest kah!)

Anonüümne ütles ...

Kooli ümberkorraldamine ei ole niisama lihtne, kehtivad oma reeglid ja seadused. Oleks ilus kui suudaksite väärtuslikku kaitsta, aga jah osavad jutumeistrid ja sõnaseadjad petavad lihtrahva ära lollitades arvudega millest aru ei saada.

Anonüümne ütles ...

Mina õnnelik Tallinna elanik.

Ei elaks kusagil maakolkas kus paar selli kellel nupp nokib, tuuseldavad idikaid volikogus. Meie Eedik, olgu mis ta on, teeb ikka koole juurde mitte ei kaota, see olevat jah IRL i eesmärk.

Anonüümne ütles ...

Mul teist naa kahju aga olete ise süüdi.

Anonüümne ütles ...

Kas täna siis volikogu istung kus asi ära tehakse, anna teada

Anonüümne ütles ...

Olid istungil väga tubli olnud. Suur osa volikogust ei olevat aru saanudki mis asi see valla arengukava on.
Ehk lähevad lapsevanemed või koolipere nüüd edasi.Vald saaks haledalt lakki. Sahistatakse, et juristid aeti tagajalgadele, loodetakse, et keegi ei viitsi kaevata.

Anonüümne ütles ...

Kui volikogu enamik koos oma juhiga arvab, et me ei oska kaevata, siis eksib! Peame aga jõud ühendama, arvan, et koolipere ühineb vanematega ja kaebame edasi! Siis lükkub ju kooli saatus ka edasi! Aitäh Anne, kooli kaitsmise eest! Aru ma ei saa, kuidas meie endi poolt valitud oma võimu sellisel moel kuritarvitavad!

Anonüümne ütles ...

Ei mingeid arutelusid teemal, kui jätkame, kust oleks vallas võimalik kokku hoida!UUUUUUUUskumatu! Volikogu ja vallavalitsus raiskavad julmal viisil, toetudes artiklile, ja jätkavad veel suuremal määral, sest raha jääb ju nüüd ja edaspidi ikka enam ja enam endile tasku pistmiseks! Hea vähemalt, et opositsioon on tugev! Kõik ei lähe libedalt, ent kahjuks ikka nende poolt, kes taktikepi all, mingit oma peaga mõtlemist. Tekib küsimus, kas neil üldse ajusid on või PEAVAD hääletama kuidas suur Siim ütleb! Mis mehed ja naised te küll valimisliidus olete?

Anonüümne ütles ...

LP.Millimalli! Kohalikud teavad rääkida, et Kivimäe Tommi küll sellist meest enda meeskonda ei ihka! Nii et Sul võitlus jätkub volikogu ja tema esimehe seadusekuulekaks muutmisel!!

Anonüümne ütles ...

Raha jääb üle, teeme valda veel ühe koha juurde, nagu omal ajal härra Ojandule tehti!

Anonüümne ütles ...

Kas Audru valla arengukavas polegi kooli kaotamist sees?! Millele siis toetuti- hetkeemotsioonidele- oleme IRL ja lammutame?
Päris huvitav oleks teada? Ons siis vallas veel ülimamt seadust?

Anonüümne ütles ...

Milline lasteasutus või asutus on järgmine, millel tiibu kärbitakse? Täiesti mõttetu volikogu! Meil Sindis ka probleemid, aga haridus on prioriteetne! Kool säilib!Hurraa! Teil see nagu kolmas küüditamine! Teine kord- riik ei suuda/ ei taha töökohtade loomisele kaasa aidata- sunnitakse vabatahtlikult Soome või mujale tööle minema. Nüüd siis omad inimesed küüditavad inimesed ka Audrust ära!

Anonüümne ütles ...

Kui palju peab volikogu tegema ebaseaduslikke otsuseid, et volikogu saaks laiali saata? Ei usu, et sellel maamunal üldse teist niisugust volikogu on? Meil ka enamik IRL i omasid, äkki tuleks ka kartma hakata? Õnneks meil teevad kõik volikogus tööd südamega! Ja tuludeklaratsioonide järgi poole väiksemad hüvitised, palgad! Aga nii nagu sel riigikogu valimistel tuli tõdeda- inimesed väärivad oma juhte! Julm, aga nii tuleb välja! Ise te ju valisite. oleks piisanud eelmise vallavanemaaegsetest jamadest piisama, et järeldus teha ja mitte samu moosekante valima!

Anonüümne ütles ...

Hea on kaagutada!Aga volikogu liikmed usaldavad esimeest, ise me ju valisime ta!Ja ikka inimesed eksivad. Vahel mulle aga tundub, et vigu peaks ka tunnistama!
Kui poleks kahte naksitralli, oleks elu volikogu üsna igav. Nüüd on vähemalt midagi mõeldagi, kasvõi peale istungit rääkidagi!

Anonüümne ütles ...

meie kõigi poolt "armastatud" volikogu tegi otsuse, audru põhikooliks. millimalli, ole kallis ja kirjuta nimeliselt, kes hääletas põhikooli poolt.

Anonüümne ütles ...

Jah tahaks teada küll! Kaldun arvama, et vastuhääli on lihtsam üles lugeda!

Anonüümne ütles ...

Hii, hii! Meie riigis ju pättide, sulide, karjeristide nimesid ei avalikustata! Seadus ei lubavat! Tuleb tuttav ette- K.K. peksis naabrimeest Kaljut Kurgi tänaval!

Millimalli ütles ...

Jah lihtsam lugeda vastu hääled
vastu
Inda Orissaar
Anne Seimar
Anu Kurm
Aili Elend

Erapooletu
Ado Kirsi

suur vald loodan, et õpetajad,lapsed ja lapsevanemad kaitsevad oma kool, olen abiks kui vaja, väljavaated on head.

Anonüümne ütles ...

Mitu kätt Suti Mati tõstis?

Anonüümne ütles ...

Olevat vaheajale pannud kui millimalli oma sõnavõtu lõpetas. ää räägi kas kõhud läksid lahti, et polegi siis arengukavas sees keskkooli kaotamist.

Anonüümne ütles ...

Lapson murest murtud ja ei taha võõrasse kooli. Mõtlesin selle üle. Kõik on keskkooli säilimise poolt ainult volikogu on vastu. Kelle huve need sitapead seal kaitsevad kui mitte valijate huve.

Anonüümne ütles ...

ei saa või ei oska seda sinu VIIMAST aprillinalja artiklit kommenteerids VAATA SUL ON....
sellepärast kirjutan siis NAERSIME NII, ET TILGAD PÜKSIS.

selle sita ja sopa vahele oli vahelduseks päris mõnus lugeda.