06.07.17

Kuidas saavad vallaametnikud (sh vallavanem) ligi volikogu plankidele? Audru vallavanema allkirjaga kirjad väljastatakse volikogu plangil.

Kohalikul omavalitsusel on kaks organit - volikogu ja vallavalitsus (KOKS § 4)  esimene esinduskogu,  teine täitevorgan.

Kui tavapäraselt olen volikogu kirja saanud ikka volikogu plangil ja vallavalitsuselt kirjad vallavalitsuse plangil siis juhtub ka pehmelt öeldes kummalisi asju mis tekitavad jälle õigustatud küsimusi.

Kuidas saavad Audru valla ametnikud (sh vallavanem)  ligi volikogu plankidele? Miks ja millisel õiguslikul alusel väljastatakse vallavanema, Siim Suursild  allkirjaga kirjad  volikogu plankidel.

Halloo, halloo ....Hr J Põldmaa,  volikogu esimees,  kuidas need volikogu plangid vallaametnike või vallavanema kätte satuvad? Äkki saaksin ka mõne kirja volikogu plangil väljastada, oleks ka nagu uhkem tunne.
Halloo ......politsei, prokuratuur, kes te minu blogi nüüd hoolega jälgite,  kuidas tundub pole midagi kahtlast või?

Et kirjad on mitu lehekülge pikad teen väljavõtte ainult kirja algusest ja lõpust  kust nähtub, et vallavanema poolt allkirjastatud kiri on  volikogu plangil ( kirja sisu pole antud juhul oluline sellega võib tutvuda dokumendiregistris).