Postitused

Kuvatud on kuupäeva detsember 21, 2021 postitused

ALGAVAD INIMKATSED EESTI HAIGLATES?

Uus regulatsioon võimaldab Eestis haiglaerandit ehk erandkorras valmistada ja kasutada uudset ravimit patsiendipõhiselt eriarsti ainuisikulisel kutsealasel vastutusel konkreetse patsiendi raviks haiglas.  (jälgi sõnakasutust    ... valmistada ja kasutada  välditakse sõna katsetada).  Haiglaerandist saadud andmete põhjal on hiljem võimalik alustada ravimiga kliinilisi uuringuid ning seejärel jõuda ka müügiloa taotlemiseni. Haiglaerandi regulatsioon lubab planeerida konkreetseid arengusuundi ja koostöövõimalusi Eesti ülikoolide, biotehnoloogia ettevõtete ja haiglate vahel,“ lisas Triin Suvi Uskumatu, ma ei lugenud aga kuskilt välja, et patsiendilt oleks ka kohustus luba küsida või teda teavitada, et on haiglas katsejäneseks.  Ei mingit vastutust  -  loe oma tapetud kokku ja katseta edasi.  Muudatused on kavandatud jõustuma 2021. aasta lõpus. Loe kui viitsid ja suudad.  Tervise- ja tööministri määruse „Haigla erandi ravimi loa taotlemise tingimused“ eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1